OM OSS

Kvinnojouren Viljan är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden och icke vinstdrivande. Föreningens huvudsakliga arbetsområden är skydd, stöttning, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop.

Kvinnojouren Viljan har idag anställd personal som driver den dagliga verksamheten och arbetar med råd- och stödsamtal, information och prevention samt arbetet med ungdomar genom Ungdomsjouren Styrkan.

Jourens personal har extra stöd av volontärer som hjälper till både i det dagliga arbetet och vid specifika aktiviteter.

Kvinnojouren Viljans verksamhet finansieras av bidrag och sponsring och det är föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Kvinnojouren  Viljan är medlem i Unizon, riksförbundet för 150 idéburna kvinno- tjej- och ungdomsjourer. Mer information finns på www.unizonjourer.se.

Du som läser detta har med stor sannolikhet en person i din bekantskapskrets eller på din arbetsplats som är utsatt för våld eller hot, även om du inte själv är utsatt. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett om det gäller dig själv eller om du är orolig för någon i din närhet.  

Under våra öppettider erbjuder vi samtalsstöd i våra lokaler i centrala Ljusdal, du kan även få råd och stöd via telefonen under kvällar och helger av våra stödpersoner. Vi finns även till hands med råd och stöd i eventuella möten med myndigheter.

Utöver att detta arbetar vi med att informera om våld och förtryck som, då det som sker inom familjer eller i nära relationer kan vara svårt att se och svårt att söka hjälp för. Genom att arbeta förebyggande med utbildningar, föreläsningar och informationsträffar vill vi belysa att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga utan angår hela samhället. 

Män är viktiga i arbetet med att förebygga våld

Vi vill också slå fast att det är vår övertygelse att även män kan stödja kvinnojourens arbete och dess syften. Det överväldigande merparten av allt våld utgörs av män, vilket ju också drabbar andra män, därför är det så viktigt att män deltar i arbetet mot våld. Det är endast bland männen i samhället vi kan förebygga våld.