Alla kan göra något

Under 2021 arbetade vi aktivt med att stödja 37 personer i Ljusdals kommun, vi hade över 300 stödsamtal via telefon/sms/mail. Vi hade även ett stort antal samtal genom personliga besök. Ändå vet vi att mörkertalet är stort, precis som i övriga landet och att vi behöver nå ut mer!

För att kunna fortsätta vårt arbete är vi, som ideell förening, i behov just Ditt stöd.

Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Bara genom att våga se, att våga ställa en fråga eller helt enkelt våga lägga dig när du ser eller hör en situation som känns hotfull kan du göra stor skillnad för en person som är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. 

Vi på Kvinnojouren Viljan arbetar också, förutom med stödåtgärder för utsatta kvinnor, även aktivt med förebyggande arbete i form av utbildningar och föreläsningar som du som medlem eller sponsrande företag får ta del av.

Om du känner att du vill stödja oss i vårt arbete och hjälpa oss att nå ut ännu mer kan du göra det på flera sätt. Det kan ske genom att du ger av din tid och kompetens eller att du väljer att stödja oss genom medlemskap/donation/sponsring.

 

  Bankgiro: 654-0439

     Swish: 123 148 6158