Alla kan göra något

Under 2022 arbetade vi aktivt med att stödja 46 personer i Ljusdals kommun, vi hade över 350 stödsamtal via telefon/sms/mail. Vi hade även ett stort antal samtal genom personliga besök, samt gav rådgivning och information till över 2 500 personer. Ändå vet vi att mörkertalet är stort, precis som i övriga landet och att vi behöver nå ut mer!

Även om Sverige är ett av världens minst ojämställda länder, är ändå mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

I Gävleborg har vi ett snitt på våldsbrott mot kvinnor per antal invånare som ligger betydligt högre än i större städer så som exempelvis Uppsala och Malmö.

Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart och att arbeta mot mäns våld mot kvinnor går enligt oss hand i hand med att arbeta för ett jämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället.

Enligt beräkningar från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality kostar mäns våld det svenska samhället 43 miljarder kronor per år. Det är hög tid att vi alla, både män och kvinnor, engagerar oss i dessa frågor då det handlar om allas vår framtid.

För att kunna fortsätta vårt arbete är vi, som ideell förening, i behov just Ditt stöd.

Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Bara genom att våga se, att våga ställa en fråga eller helt enkelt våga lägga dig när du ser eller hör en situation som känns hotfull kan du göra stor skillnad för en person som är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. 

Vi på Kvinnojouren Viljan arbetar också, förutom med stödåtgärder för utsatta kvinnor, även aktivt med förebyggande arbete i form av utbildningar och föreläsningar som du som medlem eller stödjande företag får ta del av.

Om du känner att du vill stödja oss i vårt arbete och hjälpa oss att nå ut ännu mer kan du göra det på flera sätt. Det kan ske genom att du ger av din tid och kompetens eller att du väljer att stödja oss genom medlemskap/donation/sponsring.

Swish:

123 148 6158

Bankgiro:

654-0439