Våld i ungas relationer

Våld förekommer även i relationer bland unga. I en rapport från Brottsförebygganderådet (2018) uppger 23 procent, alltså nästan var fjärde ung kvinna i åldern 16–24 år att hon en eller flera gånger har utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Här kan du läsa om hur våldet kan se ut.

Vad räknas som våld?

Våld i ungas relationer kan kännetecknas av att en eller flera olika former av våld utövas av den man är ihop med. Våldet sker oftast upprepade gånger, det kan också innebära hot om våld både IRL och online. Här förklarar vi mer om olika former av våld:

Psykiskt våld
Att kränka någon med ord, förminskning, svartsjuka, nonchalera, hot, isolering, utpressning och kontroll.

Fysiskt våld
Slag, knuffar, trycka ned, hålla fast, sparka, luggas, nypas, stryptag, fasthållning.

Sexualiserat våld
Tvinga eller pressa någon till sex, hota eller tjata sig till sex. Sex som är våldsamt, ofta inspirerat av porren. 

Materiellt våld
Förstöra ägodelar, slå sönder saker, smälla hårt i dörrar, slå eller sparka i väggar.

Ekonomiskt våld
Lura någon i ekonomiska frågor, ta lån i sin partners namn. 

Försummelse
Hålla någon vaken, neka någon mat eller medicin.

Latent våld
En känsla eller stämning där man beter sig hotfullt och får sin partner att känna sig rädd och på sin vakt. Hotfulla blickar kan användas för att hota om nytt våld. 

Digitalt våld
Digitalt våld kan vara att ens partner/ex-partner har tillgång till och kontrollerar olika konton, t.ex. din mejl och sociala medier. Att partnern bestämmer vilka vänner du får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton på dig. Att partnern håller koll på dig (var du är, vilka du umgås med) genom appar i din mobil är också digitalt våld, liksom när partnern frekvent kontaktar dig mot din vilja via olika digitala forum och inte accepterar att du inte svarar.

Om du är utsatt för våld av den du är ihop med finns det hjälp att få. Du kan höra av dig till oss eller en annan tjej- eller ungdomsjour för stöttning och råd.

Du som är orolig för din kompis, syster eller klasskamrat kan också höra av dig för att få prata av dig och få hjälp med hur du kan tänka kring situationen. Även du som känner någon som utsätter sin partner för våld kan prata med oss om det.

Utsätter du din partner för våld? Det finns hjälp för dig.
I Jönköping finns Alternativ till våld (ATV), men du kan också kontakta t.ex. ungarelationer.se.