Välkommen till Kvinno-& tjejjouren Måna.

Kvinno- och tjejjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet. Med statliga och kommunala medel och volontärers arbete driver vi verksamheten utan vinstintresse. Jouren riktar sig till kvinnor och tjejer som tidigare varit eller är i en pågående våldsutsatthet. Vi erbjuder stödsamtal, hot- och riskbedömningar, stöd i kontakten med myndigheter och vissa praktiska insatser. Vi stöttar den stödsökande utifrån dennes villkor, litar på den som kontaktar oss och lägger inte ner ärenden. Vi arbetar självklart under tystnadslöfte och du kan alltid vara anonym. Vi erbjuder samtalsstöd fysiskt, på telefon eller via vår chatt som är öppen varje torsdag mellan kl 20-22 och söndag kl 15-17 för våldsutsatta kvinnor och tjejer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du kan mejla oss på elsa@kvinnotjejjourenmana.se Du kan också ringa oss på 070 041 43 93 vi svarar i mån av tid. Du kan även ringa kvinnofridslinjen på telefonnummer 020 50 50 50 för stöd och rådgivning. Är ditt ärende en akutsituation ring 112.

Kontakt