Välkommen till Kvinno-& tjejjouren Måna.

Kvinno- och tjejjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet som startade 2022 ur Kvinnojouren Måna. Med kommunala medel och volontärers arbete driver vi verksamheten utan vinstintresse.  Vi arbetar förebyggande främst på skolor, kontakta oss om du vill boka oss. Från och med våren 2023 föreläser vi från fjärdeklassare och uppåt. Vi arbetar självklart under tystnadslöfte och du kan alltid vara anonym. Vi erbjuder samtalsstöd fysiskt, på telefon eller via vår chatt som är öppen varje torsdag mellan kl 20-22 och söndag kl 15-17 för våldsutsatta kvinnor och tjejer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du kan mejla oss på cristin@kvinnotjejjourenmana.se eller elsa@kvinnotjejjourenmana. Du kan också ringa oss på 070 041 43 93 vi svarar i mån av tid. Du kan även ringa kvinnofridslinjen på telefonnummer 020 50 50 50 för stöd och rådgivning. Är ditt ärende en akutsituation ring 112.

Kontakt