Vårt våldsförebyggande arbete

Från och med våren 2023 arbetar vi våldsförebyggande från fjärdeklass och uppåt, vårt våldsförebyggande erbjuds via vår systerorganisation Trygg Ungdomsjour, mer info under länkarna nedan.

Vårt förebyggande arbete består av workshops med fokus på sex & samtycke, våld, genus, sunda relationer och sexuellt våld på nätet. Vi erbjuder färdiga workshops serier men kan alltid anpassa efter era behov. 

Vi erbjuder våra workshops/ föreläsningar till skolor, skolpersonal, företag och andra verksamheter. Kontakta oss för mer information. 

Tillsammans skapar vi ett samhälle fritt från våld. 

Kontakta oss

Cristin

Möllberg

Verksamhetschef