Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" - Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

Kännetecknande för våldet är att det i stort sett alltid utövas i hemmet och pågår kontinuerligt, ofta under lång tid. Det är inte helt enkelt att bryta upp från en våldsam partner, den som en gång varit älskad. Många kvinnor befinner sig därtill i en beroendesituation till förövaren, ofta ekonomiskt. Trots svårigheter är det många kvinnor som, med stöd och hjälp av sin omgivning, lyckas lämna en destruktiv relation för att börja ett nytt och eget liv. 

Det finns olika typer av våld. Det fysiska, psykiska och sexuella våldet är inte enbart det som står beskrivet under, det är enbart några exempel. 

Fysiskt våld

 • Slag med handflata, knytnäve
 • Slag med hjälpmedel ex kniv, skärp, sladd etc 
 • Få saker kastade på sig 
 • Hålla fast

Psykiskt våld

 • Nedvärderingar
 • Hot om våld 
 • Verbala trakasserier 
 • Kontrollera 

Sexuellt våld

 • Våldtäkt
 • Sexuell handling utan samtycke
 • Bli tvingad att titta på porr

Socialt våld

 • Frihetskränkning 
 • Exkludering från vänner, grupp eller sammanhang 

Ekonomiskt våld 

 • Inte bli tillåten att ha kontroll över sin egen ekonomi 
 • Ta lån i sin partners namn 

Våld på nätet 

 • Hota att sprida nakenbilder 
 • Trakassera på tex Instagram 
 • Ta kontakt med barn i sexuellt syfte på nätet (Grooming)

Materiellt våld 

 • Förstöra någons kläder eller saker
 • Misshandla vara elak mot djur