Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" - Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

Kännetecknande för våldet är att det i stort sett alltid utövas i hemmet och pågår kontinuerligt, ofta under lång tid. Det är inte helt enkelt att bryta upp från en våldsam partner, den som en gång varit älskad. Många kvinnor befinner sig därtill i en beroendesituation till förövaren, ofta ekonomiskt. Trots svårigheter är det många kvinnor som, med stöd och hjälp av sin omgivning, lyckas lämna en destruktiv relation för att börja ett nytt och eget liv. 

Det finns olika typer av våld. Det fysiska, psykiska och sexuella våldet är inte enbart det som står beskrivet under, det är enbart några exempel. 

Fysiskt

 • Slag med handflata, knytnäve
 • Slag med hjälpmedel ex kniv, skärp, sladd etc 
 • Få saker kastade på sig 
 • Hålla fast

Psykiskt 

 • Nedvärderingar
 • Hot om våld 
 • Verbala trakasserier 
 • Kontrollera 

Sexuellt våld

 • Våldtäkt
 • Sexuell handling utan samtycke
 • Bli tvingad att titta på porr