Kontaktuppgifter till oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till vår stödsamordnare/ kurator och styrelsen.

Vår stödsamordnare/kurator är utbildad socionom med djupgående expertis när det kommer till våld. 

Vi är utbildade i hot- och riskbedömningsverktygen Sara V-3 och Patriark V-2. Från och med juni 2024 kommer vi erbjuda utbildning till yrkesverksamma i både Sara V-3 och Patriark V-2

Elsa

Sköldberg

Stödsamordnare & kurator