Till dig som står bredvid

Har du en anhörig/bekant/kollega/chef eller granne som utsätts för våld?

"Märker du att din syster slutat höra av sig efter att hon blev tillsammans med sin nya partner?"

"Följer hon aldrig med när ni ska ha after work och har olika ursäkter varje gång?"

"Hämtar han alltid henne när hon slutar?"

"Hör du saker som gör dig orolig som granne?"

 

Misstänker du att en vän/syster/arbetskompis är utsatt för våld? Du kan kontakta oss för att få stöd i hur du ska hantera detta. Vi har tystnadsplikt och du har möjlighet att vara anonym. Vi kan hjälpa dig med hänvisningar till annan instans om så skulle behövas.

 

Vad kan du göra?
Det är jättebra att ta kontakt med en kvinnojour som är kunniga i dessa frågor. Ovanstående påståenden kan vara tecken på att allt inte står rätt till med din vän/granne/kollega. Det viktigaste du kan göra som anhörig är att fråga. Fråga hur hon mår, om det är något hon vill prata om. Skuldbelägg aldrig och visa att du finns där när och om hon är redo att prata med dig.

Ring oss för stöd och rådgivning i dessa frågor, 073 201 43 93