Bli volontär

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av volontärer som bistår organisationen med ett handfast och praktiskt arbete och stöttar oss i arbetet mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren Kerstin i Lidingö erbjuder volontärutbildning en gång per år. Genom utbildningen får du kunskaper om våld i nära relation och om arbetet i en kvinnojour.

Som volontär hos oss får du:

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats
  • Vara en del i att kämpa för kvinnors rättigheter
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
  • En introduktion till uppdraget
  • Kontinuerlig fortbildning
  • Mentorskap vid behov 

Du deltar som volontär i vår kärnverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att svara i vår stödtelefon några gånger per månad som du själv väljer från schema (genomförs från hemmet). Du kan även vara kontaktperson till kvinnor som behöver hjälp och stöd i olika skeenden. Det kan innebära att vara en professionell vän, ett stöd under en eventuell rättsprocess, följa med till olika myndigheter mm. Att arbeta opinionsbildande för att sprida information om våldsproblematiken och marknadsföra kvinnojourens verksamhet och värdegrund är andra exempel på ideellt arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang i kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet och att ha ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande. Ett urval görs i samband med ansökan, varav ett antal av de som uppfyller kriterierna och eventuella meriter kallas till möten med möjlighet att träffa kvinnojourens volontärer. Därefter erbjuds vår obligatoriska grundutbildning för att sedan bli volontär. Innan uppdraget startar kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret och du får signera ett tystnadslöfte. 

Villkor

Antagen volontär ska genomgå Kvinnojouren Kerstin i Lidingös grundläggande volontärutbildning. Du ska bli medlem i Kvinnojouren Kerstin Lidingö och vara engagerad under minst ett års tid. Du bidrar aktivt till vårt arbete genom att sitta i stödtelefonen minst en gång i månaden, delta i den löpande kärnverksamheten såsom våra projekt och utbildningar (valfri omfattning) samt delta vid medlemsmöten en gång i månaden.

 

Lämna in din ansökan här.