Bli volontär

Vill du bli volontär i Lidingö Kvinnojour eller i ungdomsjouren Trust? Vi behöver dig! Vi volontärer kan vittna om glädjen att få ge stöd och värme till den som bäst behöver det. Tillsammans med dig kan vi verka för ett jämställt Lidingö fritt från hot och våld.

Som volontär hos oss får du:

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats
  • Vara en del i att kämpa för kvinnors rättigheter (gäller dig som vill jobba med kvinnojouren)
  • Vara ett stöd för ungdomar (gäller dig som vill jobba med ungdomsjouren)
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
  • En introduktion till uppdraget
  • Kontinuerlig fortbildning
  • Mentorskap 

Exempel på arbetsuppgifter är att svara i vår stödtelefon, chatta eller medverka i stödgrupper. Du kan vara kontaktperson för kvinnor som behöver hjälp och stöd i olika livssituationer. Det kan innebära att vara med vid en rättsprocess, att följa med till olika myndigheter eller läkarbesök. Volontärer behövs också för att arrangera möten, sköta schemaläggning, rekrytera nya volontärer och hålla kontakt med samarbetspartners. Det kan handla om att sköta ekonomi och söka bidrag, projektleda evenemang, och hålla ordning på vår post. Att arbeta opinionsbildande för att sprida information om våldsproblematiken och informera om kvinnojourens verksamhet och värdegrund är andra exempel på vårt ideella arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse i kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Vi lär dig. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet och att ha ett positivt tankesätt. Du talar svenska.

Du behöver ta ställning till om du har tid att lägga på jouren. Inte enbart på stödjande arbete utan även på möten och utbildningar. Det ideella arbetet betyder också, att du själv behöver ta ansvar för det du gör. Det finns ingen chef som följer upp utan vi hjälps åt att lösa alla utmaningar steg för steg. Vi uppskattar att du gillar samarbete, har tålamod och är kreativ.

Din personliga lämplighet spelar stor roll. Det är viktigt, att du inte själv befinner dig i en akut situation som präglas av hot och våld. Den processen har du lämnat bakom dig. Det är dock inget krav att själv ha erfarenhet av våld i en nära relation, för att bli volontär.

Så här går rekryteringsprocessen till
1. Innan du ansöker: Börja med att genomföra följande utbildning www.nck.uu.se (En grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.) Den är gratis, tar 2-3 timmar att genomföra och används brett av yrkesverksamma och ideellt aktiva. Den ger dig en god inblick i vårt verksamhetsfält och det är bra att du har med dig detta innan du går vidare med ansökan.

2. Skicka in din ansökan om volontärskap via länken nedan. Vi återkommer med svar om när nästa rekryteringsperiod är aktuell.

3. Vi rekryterar en gång per år, det betyder att när det är dags får du ett mail av oss där vi bjuder in dig till ett gruppsamtal om jouren och volontärrollen.

4. De antagna volontärerna genomgår en obligatorisk intern utbildning med fem eller sex kurstillfällen. De förläggs till kvällar och helger så du behöver inte ta ledigt från jobbet. Många av föreläsningarna är gemensamma men viss utbildning är separerad mellan kvinnojour och ungdomsjour.

5. Efter den sista föreläsningen undertecknar du ett tystnadslöfte och påbörjar ditt volontäruppdrag omgående. Du får stöd av mentor/volontärsamordnare.

Villkor
Antagen volontär ska genomgå jourernas interna volontärutbildning.
Det är obligatoriskt att delta vid vissa volontärmöten och utbildningar. 
Du bör räkna med att vara engagerad i jouren i minst ett år.
Du är välkommen att bli medlem i föreningen Lidingö Kvinnojour!

Ansök här!
Vi ber dig som är intresserad av att bli volontär i Lidingö kvinnojour eller i ungdomsjouren Trust, att fylla i nedanstående formulär:

 https://forms.gle/mhSyBUuKGxHywJ5T7

Frågor, synpunkter?
E-post är säkraste sättet att nå oss, vi kollar den regelbundet!

kontakt@lidingokvinnojour.se

 

Varmt välkommen!

 

Volontärerna i Lidingö Kvinnojour och i Ungdomsjouren Trust