Känner du igen dig?

För den som blir utsatt för någon form av våld eller förtryck kan det vara svårt att veta vad som är normalt. Ofta flyttas gränserna gradvis. Våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt och materiellt. Den som utsätter en för våld kan till exempel vara en partner, en vän, någon i familjen eller i släkten.

Känner du igen dig i någon av nedanstående punkter? Kom ihåg att du inte är ensam - det finns hjälp att få! 

  • Känner du dig kontrollerad eller bevakad? Begränsas din frihet av din partner eller någon i din familj/släkt?
  • Känner du att din partner blir allt mer svartsjuk och att du måste redovisa var du har varit och vem du har umgåtts med?
  • Blir du utsatt för nedsättande och kränkande ord och kommentarer om ditt utseende eller hur du är?
  • Kritiserar din partner dina vänner eller din familj?
  • Får du inte ha kontroll över din egen ekonomi?
  • Har din partner eller någon annan i din familj/släkt slagit sönder saker hemma eller hotat eller skrämt era husdjur?
  • Har din partner eller någon annan i din familj/släkt skrämt eller hotat dig? Skadat dig fysiskt?
  • Får du inte ha pojkvän eller flickvän för din familj/släkt eller är du orolig för att behöva förlova eller gifta dig med någon mot din vilja?
  • Har du känt dig tvingad till sex på någon annans villkor och inte dina egna?
  • Har du utsatts för våldtäkt?

Vänd dig till oss på Kvinnojouren eller Tjejjouren vi stöttar dig!