Samtalsgrupp

Kvinnojouren Pax håller i samtalsgrupper för kvinnor som varit/är utsatta för våld. Läs nedan för mer information.

För den som blir utsatt för någon form av våld eller förtryck kan det vara svårt att veta vad som är normalt. Ofta flyttas gränserna gradvis. Våld kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt.   

Den som utsatt för våld känner sig ofta ensam men vi vet att det finns många i samma situation. Därför bjuder vi in till en samtalsgrupp för dig som lever eller har levt i en relation där våldet har förekommit.   
 
När: Vi återkommer med information
Var: Vi återkommer med information

Du som är intresserad och vill delta behöver anmäla dig till info@kvinnojourenpax.org för mer information