Barn som tvingas till umgänge får psykiska men i vuxen ålder

Svarande i undersökningen är unga vuxna som när det var barn haft umgänge med en förälder som utövat våld mot dem själva eller mot en närstående. Resultatet visar att samtliga barn som av domstol tvingats till umgänge med sin förövare har upplevt känslor som rädsla och stress under uppväxten som direkt följd av umgänget. 9 av 10 har lidit psykiskt under uppväxten, ett lidande som utvecklat sig till bestående psykiska men i vuxen ålder.

Sifoundersökningen, genomförd av Kantar Public, visar att nästintill samtliga barn som blivit tvingade till umgänge med en förälder som utövat våld mot barnet eller närstående till barnet får bestående psykiska men.

Följande blir konsekvenserna för barn som tvingas till umgänge med en förövare som har utövat fysiskt våld mot barnet eller närstående till barnet:

  • De utvecklar bestående psykiska men (9 av 10 barn).

 

  • De har ångest under umgänget och känner sig otrygga, rädda, frustrerade, nedstämda, oroliga (9 av 10) och stressade (8 av 10).

 

  • De utvecklar en fasad och försöker vara föräldern till lags trots att de egentligen känner ångest, oro, stress, rädsla och frustration. (8 av 10)

 

  • De tappar förtroendet även för den förälder som släpper iväg eller tvingar barnet till våldsförövaren. (7 av 10)

 

  • De fortsätter att misshandlas (psykiskt /fysiskt) av förövaren även efter separationen mellan föräldrarna (7 av 10)

 

Läs mer om vad som behöver göras och Unizons krav här.

Läs hela rapporten

Umgänge - för barnets bästa?

957.3KB