Att hitta sin tillhörighet

Du är inte ensam om att inte känna dig precis som alla andra, det finns fler som är i samma sitts.

Hbtqi, är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem en har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

Transperson handlar om könsidentitet, om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Som transperson vill en inte alls eller helst inte identifiera sig med det kön som tilldelats vid födseln

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sex men kan också vara att bryta mot normerna och leva utanför könsnormer.

Intersexperson kan en person kalla sig som har en intersexvariation. Intersexvariationer är ett medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

Det finns så mycket bra information på UMO.se så istället för att skriva exakt samma så kan du klicka på länken nedanför och läsa på mer!