Vad är våld?

Våld kan komma i många olika former.

Du kanske spontant tänker på slag och sparkar men även ord,
känslor och att ta någons pengar är våld. Det är inte alltid lätt att veta med säkerhet vad en har blivit utsatt för men här kan du läsa lite om vilka olika typer av våld det finns. 

  • Fysiskt våld - en handling eller beröring som skadar/och eller orsakar fysisk smärta. Det kan vara sparkar, knuffar, örfilar, stryptag, fasthållning och slag (med eller utan något föremål). 

  • Psykiskt våld - kränkande ord, hot, isolering, utpressning eller kontroll. Hot om självmord eller hot mot en familjemedlem eller vän är också psykiskt våld. 

  • Sexuellt våld - att tvinga någon att utföra eller se på sexuella handlingar utan samtycke, mot sin vilja. Det gäller både våldtäkt och även sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. 

  • Materiellt våld - den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar personen att själv förstöra saker som betyder mycket. Våld mot husdjur räknas också. 

  • Ekonomiskt våld - personen kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. En kan bli tvingad att ta lån och bli ekonomiskt beroende. 

  • Försummelse - den som är utsatt får inte den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Det  kan också vara att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

  • Latent våld- en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Viktigt att veta är ett en kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt.  Försök att berätta för någon om du blir utsatt, det finns hjälp att få! 

 • Utnyttjad, våldtagen och såld- Paulina Bengtsson

 • Ni vann aldrig- Lisa Jonsson

 • I händelse av min död- Kerstin Weigl/Kristina Edblom

 • På andra sidan förlåtelsen- Thordis Elva

 • Skuggans lag, Nattstad, Flickorna som sprang- Simon Häggström

 • Klubben- Matilda Gustavsson