Vad vi gör

Vi på Tjejjouren Luleå ägnar oss åt både stödverksamhet och förebyggande arbete. Vi stöttar tjejer och unga kvinnor genom fysiska eller digitala träffar.

Till oss kan tjejer och unga kvinnor vända sig till, antingen via mejl, telefon, besök eller via vår chatt och du behöver inte berätta vem du är. Vi är inte psykologer, kuratorer eller experter, vi är tjejer som vill stötta och finnas där för andra tjejer och unga kvinnor.

Vårt förebyggande arbete bedriver vi genom att bl.a göra flertalet klassrumsbesök varje månad. Där vi pratar om allt från feminism och porr till psykisk ohälsa och sexuella övergrepp.

Vi krokar ofta arm med festivaler, evenemang och andra föreningar. Allt för att synas och vara där de unga är.

Vid sidan av det här bedriver vi även opinionsbildning och försöker göra samhället till det bästa för alla oavsett kön, sexuella läggning, etnicitet, religion, funktionalitet eller ålder. Men med fokus på just unga tjejer.

Vi på Tjejjouren Luleå arbetar med feministisk våldsprevention. Syftet med arbetet är att förändra och utmana stereotypa könsroller, bryta kopplingen mellan manlighet och våld samt attityder som leder till mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer.

Tillsammans kan vi göra skillnad!