Stöttat tjejer sedan 1998

Tjejjouren Luleå är Sveriges näst äldsta tjejjour och har funnits sedan 1998.

Vi är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt- och religiöst obunden förening som drivs av ideella krafter och två anställda.

En feministisk och kvinnoseperatistisk ideell förening.

Vi arbetar utifrån den värdegrund som uttrycks i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter, FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor (Kvinnokonventionen) samt FN:s konvention om barnets rättighet (Barnkonventionen).

Vi arbetar aktivt bland barn och ungdomar och vi samverkar med andra aktörer som på olika sätt arbetar för att lyfta, stärka och stötta barn, tjejer och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. 

Alla våra ideellt engagerade jourtjejer är feminister och har genomgått vår grundutbildning. I denna grundutbildning behandlas ämnen såsom mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer, medmänskligt lyssnande & bemötande och andra ämnen som är betydande för rollen som jourtjej och stödet en ska ge till andra tjejer och unga kvinnor.

Tjejjouren Luleå är tjejer/kvinnor alla över 18 år med kunskap och erfarenheter om det dagliga förtryck och sexuella våld som män och pojkar utsätter flickor och unga kvinnor för i vårt samhälle. Vi vill använda våra erfarenheter för att ge tjejer och unga kvinnor stöd, råd och hjälp i nödsituationer.