Vad vi vill

Vi på Tjejjouren Luleå arbetar med feministisk våldsprevention. Syftet med arbetet är att förändra och utmana stereotypa könsroller, bryta kopplingen mellan manlighet och våld samt attityder som leder till mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer.

Det innebär att vi vill arbeta förebyggande, innan våldet skett.

Vi arbetar mot alla typer av våld.

Vi arbetar både med allmänheten och utsatta grupper.

Vi är medvetna och synliggör språket och kontextens betydelse.

Vi utgår ifrån forskning om våld.

Vi utmanar maktpositioner som ger olika förutsättningar

Vi arbetar tillsammans med flera olika aktörer, för att samverkan är en viktig faktor för ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete.

Vi vill på sikt stärka tjejer och unga kvinnors position i samhället och på så sätt främja jämställdhet.

Vi vill ha ett jämställt samhälle fritt från våld!