Aktuellt

Här samlar vi information om aktuella evenemang och andra aktiviteter.

4 januari: Årsmöte med Tjejjouren Rut

Varje år på Ruts namnsdag den 4 januari håller vi årsmöte i Tjejjouren Rut. Vi samlas på ABF för att göra all formalia klar och därefter går vi tillsammans och äter och umgås. På årsmötet 4/1 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2023 och följande styrelse valdes för år 2024: Johanna Mathisson (ordförande), Emma Jonasson (kassör), Pernilla Berghé (ledamot med ansvar för hemsidan och sociala medier), Sara Lundell (ledamot) och Marita Carlsson (ledamot). Ny i styrelsen är Marita. Julia Lundsteen avtackades från styrelsen och Emma Jacobsson avtackades från jourverksamheten. Johanna fick också en present för fint arbete under året.

***