Aktuellt

Här samlar vi information om aktuella evenemang och andra aktiviteter.

14 februari: En livsviktig konferens

Unizon bjuder in till en konferens för att väcka frågan om normaliseringen av strypningar i samband med sex, både i tillfälliga och etablerade nära relationer. Huvudtalare är Dr Cathrine White från Storbritannien, som är klinisk chef för sexualbrott på avdelningen på Faculty of Forensic & Legal Medicine, (Storbritanniens motsvarighet till Rättsmedicinverket). Dr White har även varit FN:s internationella konsultexpert för sexuellt våld. Samtalet efterföljs av en paneldebatt med landets experter från olika myndigheter. Konferensen anordnas på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, men man kan även delta digitalt. Tid och inbjudan kommer senare.

***

7-8 februari: Forum Jämställdhet i Malmö

De nordiska länderna har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, allt ifrån privatisering till ökat statligt ansvar. På detta seminarium ges en bild av nuläget i de nordiska länderna. Experter som sett kvinnofridsarbetet utvecklas med olika politiska förutsättningar deltar också, däribland förbundsordförande Olga Persson för Unizon. 

Läs mer om forumet: https://forumjamstalldhet.se/

***

7 februari kl 9–16: Barnkonventionsdagen

En livesänd konferens anordnas på Barnkonventionsdagen den 7/2. På konferensen presenterar Tanja Hillberg, sakkunnig Barnfrid på Unizon, resultat från rapporten ”Umgänge – för barnets bästa?” Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Kantar Public har på uppdrag av Unizon genomfört en undersökning med drygt 1.000 unga vuxna i åldern 20–30 år. På konferensen presenteras resultat som bygger på vad de unga vuxna själva har berättat om hur de som barn kände inför umgänget med den förälder som utövat våld och hur de upplever att umgänget har påverkat deras fysiska och psykiska hälsa samt relationer under uppväxten, men också i vuxenlivet.

Man anmäler sig till livesändningen på den här länken: https://www.jpinfonet.se/utbildningar/kurskalender/Socialratt/barnkonventionsdagen/?utm_campaign=kampanj&utm_medium=email&utm_source=email&link_id=2xY3VXOriGAP5Nq

***

4 januari kl 18.30: Tjejjouren Ruts årsmöte

På årsmötet 2023-01-04 valdes följande styrelse:
• Johanna Mathisson, ordförande
• Sara Lundell, vice ordförande
• Emma Jonasson, kassör
• Pernilla Berghé, ledamot och ansvarig för hemsida och sociala medier
• Julia Lundstéen, ledamot