Om oss

Tjejjouren Rut (Ronnebys Unga Tjejer) är en partipolitisk och religiöst obunden förening i Ronneby. Den startades upp under våren 2012.

Aktiv medlem

Som aktiv medlem i Tjejjouren Rut behöver du vara över 18 år och vara beredd att avsätta tid för ideellt arbete. Som introduktion får du gå en kortare utbildning hos oss, då vi informerar om och diskuterar vår verksamhet och olika ämnen som berör unga tjejer. Du ska också skriva under ett tystnadslöfte. 

Föreningen är ideell, vilket innebär att vi alla arbetar med jouren på vår fritid utan ersättning. Att tjejjouren är en ideell verksamhet innebär också att vi inte har någon anmälningsplikt till myndigheter.

Vill du engagera dig i Tjejjouren Ruts arbete? Maila: tjejjouren@gmail.com

Vi har en medlemsavgift på 100 kr/år.

Stödmedlem

Du kan också välja att bli stödmedlem. Då stödjer du oss ekonomiskt med en valfri summa pengar, men du deltar inte i själva jourarbetet. Ditt ekonomiska bidrag hjälper oss som ideell förening att täcka kostnaderna för till exempel utbildningsmaterial och marknadsföring.

Swisha ditt bidrag: 123 399 83 58

Sponsorer

Företag eller föreningar kan sponsra oss genom att skänka ett ekonomiskt bidrag eller material. Våra sponsorer presenteras nedan under en särskild sponsorsknapp.

(Om vi anser att en sponsor inte delar vår värdegrund tar vi oss rätten att avstå.)

Hör gärna av dig till oss för mer info: tjejjourenrut@gmail.com 

Samarbeten

Tjejjouren Rut är en del av UNIZON (ett förbund för Sveriges Kvinno- och Tjejjourer).