Hjälp oss att hjälpa unga tjejer

Hjälp oss att bemanna vår chatt på söndagar kl 19-21. Alla jourare jobbar hemifrån med sin egen dator, men det är alltid två jourare som chattar samtidigt så att man har stöd i varandra.

Som jourare måste du vara över 18 år och du får utbildning hos oss, då vi informerar om och diskuterar vår verksamhet och olika ämnen som berör unga tjejer. Du ska också skriva under ett tystnadslöfte. 

Föreningen är ideell, vilket innebär att vi alla arbetar med jouren på vår fritid utan ersättning. Att tjejjouren är en ideell verksamhet innebär också att vi inte har någon anmälningsplikt till myndigheter.

Vill du engagera dig i Tjejjouren Ruts arbete? Maila: tjejjourenrut@gmail.com