Sök mer hjälp – så kommer du vidare

Vi inom Tjejjouren Rut finns här och lyssnar på dig så mycket som du vill och behöver. Vilket som blir nästa steg är ditt beslut. Ibland behöver man bara prata om det – få sina tankar och känslor formulerade i ord, för att kunna se att det faktiskt finns ett problem att åtgärda.

Barn- och elevombudet (BEO): https://beo.skolinspektionen.se

Har du blivit kränkt i skolan? Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP): https://www.bup.se

Till BUP kan alla som är under 18 år vända sig. Det finns mottagningar över hela landet och där jobbar terapeuter och läkare. De är vana vid att prata med unga tjejer som har det tufft på olika sätt. Du, någon anhörig, eller en kompis kan ringa till BUP och be om att få en samtalskontakt till dig. Då får du träffa någon som gör en bedömning av vad du kan behöva för slags hjälp. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO): www.do.se

I arbetet med DO:s aktiva åtgärder ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning.

Mind – för psykisk hälsa: https://mind.se

Mind är en förening med uppgift att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar bland annat att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Polisen: www.polisen.se

Vänd dig till polisen för att göra en polisanmälan om du har utsatts för något brott. Du kan också läsa om brott, till exempel sådana som begås i hederns namn eller om våld från en partner på polisens hemsida. Ett annat vanligt brott är att skicka oönskade nakenbilder, tjata på andra eller sprida bilder vidare. Polisen vill att alla sexualbrott på internet ska anmälas så snart som möjligt.

Ungdomsmottagningen: www.umo.se

Det finns ungdomsmottagningar i hela landet. Åldersgränsen ser lite olika ut på olika håll men brukar ligga mellan 12–13 och 20–25 år. På ungdomsmottagningen kan du prata om dina tankar, få svar på frågor och göra en gynekologisk undersökning.

Vårdcentralen: www.vardguiden.se

Om du är orolig för din hälsa eller mår psykiskt dåligt kan du alltid gå till din närmaste vådcentral. Där får du träffa en läkare som undersöker dig och gör en bedömning av vad du behöver för vård. Läkaren kan också skicka dig vidare till olika specialister.

------------------------------------------------------------- 

Fler länkar till dig som behöver hjälp

Psykisk ohälsa och ätstörningar:

BRIS: För dig under 18 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller som tagit sitt liv (stödgrupper). 
Snorkel: Om stress, oro och ångest (information och tips).
Shedo: Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar (chatt, mail, forum).
HOBS Ungdomszon: Stöd och gemenskap för unga med övervikt (chatt, forum, information). 
Livlinan: För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt (information). 
Kuling: För dig som har en förälder med psykisk sjukdom (chatt, forum, stödgrupper). 
Svenska OCD-förbundet: För dig med tvångssyndrom (stödgrupper, information).
Tjejzonens ätstörningsjour: Stöd för tjejer med ätstörningar (chatt). 
Frisk & Fri: Stöd för dig med ätstörningar (chatt, mail, telefon, stödgrupper, öppna träffar).
Ätstörning.se: Om ätstörningar (information). 
SPES: För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord (telefon, stödgrupper). 
Pillerpodden: Av och för unga med psykisk ohälsa (podd). 
Vårdguiden 1177: Sjukvårdsrådgivning (information, mail, telefon).

Våld och sexuella övergrepp:

Unizonjourer: Här kan du hitta jourer över hela landet där du kan få stöd – och här kan du även få hjälp att hitta ett skyddat boende (information, mail). 
Novahuset: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp, online och offline (chatt, mail, medföljning, sexualrådgivare, jurist). 
Föreningen Storasyster: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp (chatt, mail, medföljning, stödgrupper, sexolog, mottagning, jurist). 
Föreningen Tillsammans: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp (mail, medföljning, stödgrupp, mentorskap). 
Låtossprataomsex: Om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv och tips och råd till dig som behöver det (information).
Mikamottagningen Stockholm: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har även anhörigstöd (mail, telefon, drop-in, Kik). 
Mikamottagningen Göteborg: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även för dig med erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har anhörigstöd (mail, telefon, möten).
Stöd efter övergrepp: Samlar verksamheter som kan vara till stöd efter sexuella övergrepp (information).
Pegasus: Stöd och information till dig som haft eller har sex mot ersättning och är en ung hbtq-person (chatt, Kik, Snapchat, Skype, mail, telefon, möte).
Rise: Stöd till vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen (mail, telefon, stödgrupper, läger). 
ATSUB: Stöd till dig som utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och till dig som anhörig (mail, telefon, stödgrupper, läger, besök). 
Kvinnofrid.se: NCK:s kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och våld och förtryck i hederns namn (information). 
ECPAT: Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnpornografi, trafficking och barnsexhandel (information).
Kvinnofridslinjen: Stöd för alla som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, även för anhöriga. Du kan ringa med texttelefon (telefon).
Preventell: Stöd för dig som oroas eller skräms över dina sexuella tankar och är rädd för att göra dig själv eller andra illa (telefon, besök).

Sexuellt självskadebeteende:

Stockholms Tjejjour: Stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. På Stockholms Tjejjour kan du få en stödtjej om du vill ha kontakt under en längre tid med en och samma person (chatt, mail, telefon, stödtjej).
1000 möjligheter: Ungdomsjour i Stockholm med stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. Deras verksamhet Ellencentret samarbetar med en testmottagning om du vill boka tid för provtagning för könssjukdomar och även med en gynekolog som har stor erfarenhet av att möta personer som har sex mot ersättning (chatt, stödkontakt, mottagning, jurist).
Novahuset: Ungdomsjour i Linköping med stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. Stödsamtal via möten kan ske i Linköping eller Norrköping, medföljning är tillgängligt i hela Östergötland (chatt, möte, medföljning, mottagning, jurist).
Stöd Online: Stöd för alla som har eller haft sex mot ersättning. Drivs av 1000 möjligheter och Novahuset (chatt).
Ersta Hopp: Verksamhet i Stockholm med stöd för alla över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten (mail, telefon, möten, stödgrupper).
Mikamottagningen Stockholm: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har även anhörigstöd (mail, telefon, drop-in, Kik).
Mikamottagningen Göteborg: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även för dig med erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har anhörigstöd (mail, telefon, möten).

Stöd på andra språk än svenska:

Jourhavande Kompis: Stöd på engelska och dari (chatt).
Somaya kvinno- och tjejjour: Kvinno- och tjejjour med skyddat boende och stöd på flera språk (mail, telefon.) 
Femcenter: Kvinnojour med skyddat boende och stöd på flera språk (telefon).
Terrafem: Kvinnojour med skyddat boende och stöd på flera språk, har juristjour (telefon).
Youmo: Om kroppen, relationer och mående på arabiska, dari, somaliska, tigrinska, engelska och lätt svenska (information).
Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk: Stöd på svenskt teckenspråk samt stöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter (mail, videosamtal, medföljning.) 

Våld och förtryck i hederns namn:

Dina rättigheter – Kärleken är fri: För dig som är utsatt för våld och förtryck i hederns namn (chatt, mail). 
TRIS: Specialiserade på att stötta och skydda mot våld och förtryck i hederns namn. Har skyddat boende och särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet (telefon, jurist). 
Somaya kvinno- och tjejjour: Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har stöd på flera språk (mail, telefon).
Linnamottagningen: Råd, stöd och skyddat boende för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt (telefon, aktiviteter).
Origo: Råd stöd och information för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo samlar spetskompetens från polis, kuratorer och barnmorskor på ett och samma ställe. Du kan vara helt anonym (telefon).

Mobbning och utsatthet:

Kränkt.se: Tips från Datainspektionen till dig som blivit oschysst behandlad på nätet (information).
Surfa lugnt: Tips och information om utsatthet, säkerhet och vardag på nätet (frågelåda information).
Friends: Arbetar mot mobbning (mail och information).
Tystnainte: För dig som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat (information och stöd).

Alkohol, droger och andra missbruk:

Trygga barnen: För dig som lever i eller har vuxit upp i en familj där någon haft problem med alkohol, droger eller mått psykiskt dåligt (chatt, mail, Snapchat, aktiviteter).
Maskrosbarn: För dig som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld (chatt, coach online, medföljare, läger).
BRIS: För dig under 18 år som har en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt (stödgrupp).
Medberoendeoasen: Råd och resurser för dig som är nära någon som är beroende, för att hjälpa dig att må bra (information).
Drugsmart: Stöd, råd och information kring droger och drogberoende (frågelåda, stödgrupper).
Cannabishjälpen: Råd och information kring cannabis och tips om var du kan få hjälp (information).
AN, Anonyma Narkomaner: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika (mail, telefon, grupper).
AA, Anonyma Alkoholister: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol (mail, telefon, grupper).
Al-Anon & Alateen: Gemenskap för dig som är anhörig till en alkoholist eller missbrukare (stödgrupper).
ACA, Adult Children of Alcoholics Anonymous: Gemenskap för personer som har  vuxit upp i hem där någon har varit missbrukare (stödgrupper).
Ersta Vändpunkten: För dig som är anhörig till någon med missbruk. Åldersanpassade grupper där den yngsta gruppen startar från 4 års ålder och den äldsta är för de över 26 år och uppåt (stödgrupper i Stockholm). 
Bona Via: För dig som har en förälder eller annan vuxen i din familj som dricker för mycket eller använder narkotika eller läkemedel. Det finns barngrupper och ungdomsgrupper samt föräldragrupper för de med barn i de andra grupperna (stödgrupper i Göteborg).
Stödlinjen: För dig som är spelmissbrukare eller för dig som är anhörig till en spelmissbrukare (chatt, mail, telefon). 

För dig som har en förälder i fängelse:

Bufff: Stöd och information till dig som har mamma, pappa eller en annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård (chatt, telefon, möten).

Brottsofferfrågor, juridik och rättsprocessen:

Jag vill veta: Om dina rättigheter när du har utsatts för brott (information).
Brottsoffermyndigheten: Om hur en rättsprocess eller polisanmälan går till, saker som är bra att veta om du har utsatts för brott eller vill ha ersättning (information)
Brottsofferjouren (BOJ) och Unga BOJ: Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott (mail, telefon, medföljare).
RFSL Stödmottagning: Brottsofferjour för hbtq-personer som utsatts för kränkningar, hot och våld. Även för anhöriga eller yrkesverksamma (mail, telefon, möten).
Juristjouren: Gratis juridisk rådgivning kring familj, arv, arbete och bostad (telefon).
Brå: Statistik och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets arbete (information).
Polisen: Om vilket stöd du har rätt till som brottsoffer, saker att tänka på vid en anmälan och när du utsatts för brott, och länk till att göra en polisanmälan online (information och anmälan).

För transpersoner:

Transformering: En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige (information).
Transit: För unga transpersoner (samtals- och stödgrupper i Stockholm).
Transammans: Gemenskap för transpersoner och närstående. Hemsidan har information om vårdens utredningar och tips på transrelaterad kultur (samtalsgrupper, information).
FPES, föreningen för transpersoner: Gemenskap och opinionsbildare för transpersoner och närstående (lokalföreningar, forum, träff).
INIS: För intersexuella i Sverige (forum, information).

För dig som är hbtq:

Pegasus: Stöd och information till dig som haft eller har sex mot ersättning och är en ung hbtq-person (chatt, Kik, Snapchat, Skype, mail, telefon, möte).
RFSL: För dig som vill engagera dig för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (information, gemenskap, organisering).
RFSL Ungdom: Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (gemenskap, organisering).

För dig med funktionsvariation:

TRIS: Särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet (telefon, jurist).
Mitt Privatliv: Om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ung eller ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation (app, information).
Funktionshinder: Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet (forum).
Funkaportalen: Guider kring vad för stöd och hjälpmedel du har rätt till i skolan och på andra platser, reportage om olika saker och möjligheten att vara med i Funkaportalens panel som testar tillgängligheten på olika saker (information).
Riksförbundet Attention Ung: För dig som är ung och har ADHD, asperger/ASD, tourettes eller språkstörning. Sidan har texter och filmer om dina rättigheter, skolan, vården, fritiden och egna berättelser (information).
Funktionsrätt Sverige: Samlar flera funktionsrättsförbund och arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning (information, organisering). 
Lika Unika: Opinionsbildar och samlar riksförbund som jobbar med rättigheter kring funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse (information, organisering). 
Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk: Stöd på svenskt teckenspråk samt stöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter (mail, videosamtal, medföljning).

Sex och kroppen:

UMO: Ungdomsmottagning på nätet (information, frågelåda).
RFSU: För dig som har tankar och funderingar kring kroppen, sex, preventivmedel och könssjukdomar (chatt, frågelåda, telefon, klinik).
Transformering: Om sex och kroppen för dig som är transperson (information).
Mitt Privatliv: Om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ung eller ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation (app, information).
Fråga chans: En sida om sex och sånt för dig som är 10-13 år (information).
Låtossprataomsex: Om sexualitet, sex och kroppen och också om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv, med tips och råd till dig som behöver det (information).
Svensk Förening för Sexologi: Lista över sexologiskt stöd på olika platser i Sverige (hitta stöd).

För dig som är ung och gravid eller ung förälder:

Minna: Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma (möte, grupper).
Hbtqfamiljer: RFSL:s texter för hbtq-personer som är eller vill bli förälder (information).

För dig som definierar dig som kille:

Killfrågor: Stöd för dig som definierar dig som kille (chatt).
Under kevlaret: Stöd för dig som definierar dig som kille (chatt, sluten Facebookgrupp.)
Frisk & Fri: Stöd för dig med ätstörningar (chatt, mail, telefon, stödgrupper, öppna träffar).

För dig som behöver någon att prata med:

BRIS: Stöd för dig under 18 år om vad du än behöver prata om. Också gruppstöd för dig i familjehem, dig som flytt till Sverige, du som har en förälder som tagit sitt liv och dig som har en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt (chatt, mail, telefon, forum, stödgrupper).
Jourhavande Medmänniska: En jourtelefon som har öppet nattetid varje dag i veckan. De som svarar är inte professionella kuratorer utan vanliga medmänniskor (telefon).
Kyrkans SOS: Det spelar ingen roll vad du tror på eller om du är religiös överhuvudtaget (mail, telefon).

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete:

Jämställ: Fakta, nyheter och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete (information).
DO, Diskrimineringsombudsmannen: Myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering (information, anmälan)
Interfem: En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade (information, organisering). 
United Sisters: United Sisters startade som en plattform för tjejer och är idag för alla unga som känner att det är platsen de vill vara på (grupper, coach, öppna träffar).
Nationella sekretariatet för genusforskning: Om genus, genusvetenskap, genusforskning och jämställdhetsforskning (information).

Listan är ursprungligen sammanställd av Stjärnjouren (länkarna kontrollerade 2021-01-31)