Barnkonventionen – det här innebär den

Barnkonventionen gäller för dig som är under 18 år. För att du ska ha ett extra skydd och stöd. För att vuxna inte ska utnyttja att du inte har lika lång livserfarenhet eller är lika stark.

Barnkonventionen gäller i sin helhet

Barnkonventionen har 41 artiklar som handlar om allt ifrån att man inte får sälja barn till att de har rätt till utbildning. Ett land kan inte välja att bara följa en artikel, konventionen är hel och odelbar. Man brukar säga att fyra artiklar är extra viktiga, de sammanfattar vad konventionen handlar om – att alla barn har lika rättigheter och är lika mycket värda

I artikel 2 står det att barn inte får bli diskriminerade, det vill säga att inget barn får bli sämre behandlat av någon anledning. Till exempel för att barnet har en viss hudfärg, tror på en viss gud, eller har någon funktionsnedsättning. För dig som är tjej kan det vara extra viktigt att veta att barnkonventionen slår fast att man inte får behandla dig sämre än en person som definierar sig som kille.

Barnets bästa ska alltid gå först

Myndigheter, politiker och domstolar måste tänka på vad som är bäst för barn i alla beslut. Det heter att barns bästa ska komma i främsta rummet, och det står i artikel 3.

Du har rätt till liv, utveckling och överlevnad. Det betyder att du ska ha rätt till mat, mediciner och att gå i skolan. Du har rätt till dina känslor och att tänka fritt. För att kunna utvecklas måste man också känna sig trygg. Det står i artikel 4.

Myndigheter måste lyssna på barn

Du har rätt att uttrycka dina åsikter. Det står i artikel 12 och betyder till exempel att om en myndighet, som till exempel socialtjänsten, ska bestämma om något som rör dig så har du rätt att säga vad du tycker. Och de måste lyssna till dig.

Det coola med barnkonventionen är att den gäller alla som är under 18 år. Du har samma rättigheter oavsett vilket land du kommer från, om dina föräldrar tror på en viss gud eller om din familj har mycket eller lite pengar.

Överenskommelse mellan nästan alla länder i världen

FN:s konvention om barns rättigheter är en överenskommelse mellan nästan alla länder i världen. Den går ut på att alla regeringar är ansvariga för att barns rättigheter tillgodoses. Alla nationella lagar måste stämma överens med konventionen och det finns en speciell kommitté som regeringarna måste rapportera till.

Författare: Malin Tilling

Här på Unicefs hemsida kan du läsa hela Barnkonventionen, i kort eller lång version.