Heder – ett förtryck av unga tjejer

Dina föräldrar eller syskon kanske kollar dina SMS eller läser din dagbok? De säger kanske att du ”smutsar ner” familjen eller är ett hot mot familjens heder? För familjer med hederstankar är det viktigt vad släkten eller landsmän tycker och tänker. Det är viktigt att familjen håller ihop och beter sig på ett sätt som anses bra och fint. Och det är ju inget dåligt med det.

Det kan vara skönt att veta att du aldrig är ensam och att hela familjen vill att det ska gå bra för dig. Men det är inte okej om hedern är viktigare för din familj, än hur du mår och vad du har för rättigheter. Och det är aldrig okej att kontrollera en annan person eller att använda våld.

Heder hänger ihop med dotterns oskuld inför giftermålet

En familjs heder hänger ofta ihop med dotterns oskuld. Hon förväntas att inte ha haft sex innan bröllopsnatten. Därför är det inte ovanligt att tjejer blir mer bevakade ju äldre de blir och när de kommer in i puberteten. Tjejers känslor, sexualitet och frihet ses som ett hot och ofta får tjejer mindre och mindre frihet ju äldre de blir. Kanske din bror eller kusin tvingas hålla koll på vem du träffar eller följa dig till skolan. Kanske får du inte ha de kläder du vill eller gå ut på kvällen.

Tjejer har inte samma friheter som jämnåriga killar

Hedersrelaterat förtryck kan betyda att du som tjej inte har samma frihet som dina bröder eller jämnåriga kompisar. Du kanske inte får träffa dina kompisar efter skolan, eller ha pojk- eller flickvän. Du kanske måste undvika roliga saker som andra får göra eller inte får vara med på alla lektioner i skolan. Många tjejer tvingas anpassa sig efter sin familjs hederstankar, ibland kanske utan att ens tänka på det. Andra tjejer ifrågasätter kontrollen öppet.

Som tjej i en familj med hederstankar kan du bli bestraffad om du gjort något som riskerar familjens heder. Det kan innebära att du kontrolleras ännu mer och får strängare regler, eller att du blir slagen, isolerad från resten av familjen eller tvingas gifta dig med någon som familjen har valt.

Kan i värsta fall leda till mord eller självmord

Hedersrelaterat förtryck och våld kan alltså vara begränsningar, bestraffningar eller tvångsgifte. I vissa fall har familjens hederstankar lett till att tjejer till och med har mördats eller tvingats eller hotats till att begå självmord. I media används ofta ord som hedersvåld och hedersmord. Då brukar det handa om en familj och en tjej med utländsk bakgrund. Men det är viktigt att veta att våld som begås i hederns namn inte är kopplat till något speciellt land, och det behöver inte heller vara kopplat till religion.

Hedersrelaterat våld förekommer oftast i familjer som kommer från länder som inte har demokrati och där många tycker att män har rätt att bestämma mer än kvinnor och kontrollera dem. Men i alla familjer kan släktingarna vara oroliga för att du som tjej ska dra skam över familjen och vilja kontrollera dig.

Det är inte ovanligt att folk säger att det är en del av kulturen att tjejer har strängare regler, eller att föräldrar använder våld när de uppfostrar sina barn. Kanske tänker de då att det inte går att ändra på och att det är viktigt att respektera att alla familjer är olika. Men alla kulturer utvecklas och ändras hela tiden och ingen kultur är helt igenom bra. Även fast det är viktigt att vi respekterar varandras kulturer, får vi inte gå med på att någon använder våld.

En del har pojk- eller flickvänner i hemlighet

Att din familj vill kontrollera dina känslor, din sexualitet och ditt beteende kan innebära att du inte får ha pojkvän eller inte får umgås med killar alls. En del familjer vill godkänna eller bestämma vem tjejen ska gifta sig med. Och det är ofta helt uteslutet att få vara tillsammans med någon av samma kön.

I familjer med hederstankar är heterosexualitet en stark norm, det betyder att tjejer förväntas bli kära i killar och killar förväntas bli kära i tjejer. Att bryta mot de förväntningarna genom att till exempel bli kär i någon av samma kön kan kännas jättejobbigt och i vissa fall vara farligt. Det är inte ovanligt att familjer på olika sätt försöker få den unga att ”ändra sig” om de upptäcker det.

Det är inte ovanligt att tjejer i familjer med hederstankar har pojk- eller flickvänner i hemlighet. Ett sånt dubbelliv kan vara stressande och slitigt. Det är tungt att bära på hemligheter, speciellt om det är för någon du står nära - eller förväntas stå nära. Samtidigt kan kärleken, förälskelsen eller flirten du har med din pojk- eller flickvän vara en så stark upplevelse att det upptar hela dig.

Upplevs som att kroppen längtar efter att bli utforskad

Många tjejer blir mer intresserade av sex när de kommer i puberteten. Det kan kännas som att kroppen har sitt eget liv och längtar efter att bli utforskad. Du kanske vill ha sex trots att din familj strängt förbjuder det. Eller så kanske det bara hände, för att det var så spännande eller skönt.

Många tjejer har haft någon form av sex innan äktenskapet, andra vill vänta med sex tills de gift sig. Det är upp till dig hur du vill ha det. Din familj har inte rätt att straffa dig för dina val. Samtidigt är det viktigt att det inte blir farligt för dig. Du kanske har hört dina föräldrar eller släktingar prata om andra tjejer som varit med någon innan de gift sig? Då kanske du vet ungefär hur de tänker. Det kan vara bra att ta stöd och hjälp av någon som är van att jobba med tjejer som lever i familjer med hederstankar.

Det finns ingen mödomshinna som går sönder

Ibland får tjejjourerna frågor från tjejer som förväntas blöda på bröllopsnatten och som är oroliga för vad som ska hända om de inte gör det. En del vill operera sin mödomshinna eller sy ihop sig. Det är viktigt att veta att det inte finns någon mödomshinna som går sönder första gången du har slidsex. Det som brukar kallas mödomshinna är egentligen en samling veck och flikar. På senare år har de vecken börjat kallas för slidkrans i stället för mödomshinna. På en del syns knappt vecket, medan andra tycker att det gör ont om de försöker stoppa in en tampong. 

För en del kan det svida och komma några bloddroppar när de har slidsex första gången, men slidkransen finns kvar i hela livet. Det finns kliniker som gör ”oskuldsoperationer” för väldigt mycket pengar. Det man gör då är att sy ihop delar av slidkransen med några stygn, som sen går sönder när man har slidsex. Men det finns inga garantier för att de stygnen gör att du blöder. 

Ingen får behandla dig sämre för att du är tjej

Det finns lagar och bestämmelser om barns rättigheter, till exempel barnkonventionen. I barnkonventionen står att ingen får behandla dig sämre för att du är tjej eller homosexuell, att dina behov är de som är viktigast i beslut som gäller dig och att du har rätt att bli tagen på allvar. Det är också viktigt att komma ihåg att våld är förbjudet enligt lagen. Det spelar ingen roll om det är mamma, pappa, ett syskon eller en annan släkting som hotar eller slår - det är lika förbjudet och brottsligt!

Känner du dig begränsad, att du är i fara eller om du vill veta mer kan du kontakta socialtjänsten, polisen, sjukvården eller någon i skolan. Du har rätt att leva ett liv utan våld och förtyck, rätt till trygghet, rätt att välja din partner, att få uttrycka din sexualitet och ingen får tvinga dig till äktenskap.

Du kan få skyddade personuppgifter

Om du riskerar att utsättas för våld och hot om våld kan du få skyddade personuppgifter. Det kan innebära att du behöver flytta och vara försiktig med att lämna ut kontaktuppgifter. Det kan också innebära att du måste bryta kontakten med familj, släkt och vänner.

När du är under 18 år görs ansökan för skyddade personuppgifter av din vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är den som ansvarar för dig rent juridiskt, oftast är det ens föräldrar. Om du behöver skyddas från dina vårdnadshavare görs ansökan av socialnämnden istället. 

Det finns en kvinno- och tjejjour som är specialiserad på hedersproblematik. Vänd dig gärna dit: Somaya.se