Psykisk ohälsa

Vår psykiska hälsa är grunden för hur vi mår, känner oss och fungerar i vår vardag. Den psykiska hälsan kan vara både bra eller dålig. Läs mer om psykisk ohälsa här.

Vår psykiska hälsa är grunden för hur vi mår, känner oss och fungerar i vår vardag. Den psykiska hälsan kan vara både bra eller dålig och hur du mår för stunden kan bero på en mängd olika saker. Vi utsätts för olika påfrestningar under livets gång som kan påverka vårt mående nu och på sikt. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest eller sorg.

Om man mår dåligt över en längre period pratar man om att lida av psykisk ohälsa. Symptom på psykisk ohälsa kan vara att man ofta känner sig ledsen, tom, olycklig, ensam eller har sömnsvårigheter. Man kan också få fysiska symptom som ont i magen eller huvudet.

Idag finns det bra stöd och hjälp att få om man lider av psykisk ohälsa. Eftersom det finns så många olika sorter av psykisk ohälsa är det viktigt att göra en ordentlig utredning där du och sjukvården tillsammans hittar orsaker till ditt dåliga mående och vägar framåt för att må bra igen.

Psykisk ohälsa till följd av utsatthet

Om du har varit med om något väldigt jobbigt, exempelvis sexuella övergrepp eller våld i hemmet eller av din partner, så är dåligt mående en mycket vanlig konsekvens. Man mår dåligt av att vara eller ha varit utsatt för olika former av våld.

Det kan kännas svårt att söka hjälp för den typen av psykisk ohälsa. Du kanske funderar kring vad som kommer att hända med personen som utsatt dig och hur livet kommer att bli om du berättar.

Det vi vet är att de allra flesta barn och unga mår bättre av att få berätta för någon vuxen de litar på. Det kan vara någon personal på skolan, en kompis förälder, en släkting, personal på ungdomsmottagningen eller någon på landets tjej- och ungdomsjourer. Genom att berätta så går du inte runt ensam med dina tankar och känslor – och det är väldigt viktigt för att börja vägen mot ett liv där du kan må bra igen.

Du har rätt att må bra och det går att må bra! 

Hitta närmsta ungdomsmottagning

Hitta en jour att prata med

 

Psykiatriska diagnoser

Depression, borderline och bipolär är några olika psykiatriska diagnoser, läs mer om de här.

Diagnoser

Funktions-nedsättningar

ADHD, Aspergers syndrom och autism är några olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer här