Hedersrelaterat våld och förtryck

Heder kan uttryckas på olika sätt. Kanske känner du igen orden sharaf eller namus. Eller så används inga särskilda ord. Istället kanske du bara får höra att du inte får göra samma saker som andra för att det är bäst för dig så, eller för att det skulle se dåligt ut annars. Du kanske får höra att det beror på kultur eller religion.

Att vara utsatt

Personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad eller kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen. 

Det här kallas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt. Hot, våld och misshandel är exempel på brott. Utförs brotten flera gånger och för att bevara eller återupprätta till exempel en person eller släkts heder kan den som gör det dömas för hedersförtryck.

Det är också brottsligt att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja.

Du ska inte behöva ta ansvar för familjens rykte. Du ska till exempel själv få bestämma om du vill vara ihop med någon och vad du ska ha på dig. Det kan vara svårt att tänka att din familj eller släkt gör fel. Och det kan vara svårt att gå emot vad din familj vill. De kanske tycker att reglerna är för din egen skull, och att de gör vad som är bäst för dig.

Familjens eller släktens regler kan innebära många olika saker. Några såna saker kan vara:

  • Att du inte får träffa kompisar efter skolan.
  • Att du inte får använda sociala medier.
  • Att du inte får ha på dig vilka kläder du vill.
  • Att du inte får plugga eller jobba med vad du vill.
  • Att du inte får gifta dig med vem du vill.
  • Att du inte få vara ihop med någon, eller ha sex innan du har gift dig.

De här reglerna brukar vara strängast för tjejer, men det finns även regler som gäller killar.

 

Att utsätta någon

En del personer kontrollerar sina syskon eller andra släktingar, för att de inte ska börja gå dåliga rykten om dem. Kanske gör du det för att du själv tycker att du behöver göra det eller för att din familj eller släkt kräver att du ska göra det. Alla människor har rätt att leva sitt liv som de vill.

Det finns en risk att du gör någonting brottsligt, om du hjälper till att kontrollera någon. Du begår till exempel ett brott om du hotar, slår eller stänger in någon. Ingen får kontrollera någon annan, och ingen får tvinga dig att kontrollera någon.

Det kan till exempel betyda att du gör något av detta:

  • Håller koll på vad en person gör och vem hen träffar, och berättar för andra i släkten om någonting verkar konstigt. Till exempel om personen har en pojkvän eller flickvän.
  • Håller koll på vad en person har på sig för kläder eller har för kompisar.
  • Hotar eller är våldsam mot någon som släkten tycker bryter mot reglerna.
  • Hotar eller är våldsam mot någon som familjen tycker förstör deras rykte.

 

Alla människor har rätt att leva sitt liv som de vill

Att utsätta någon för hedersrelaterat våld eller förtryck bryter också mot de mänskliga rättigheterna, och FN:s barnkonvention.