Sexköp och prostitution

Senast uppdaterad 2021-04-09

Mellan 600 000 och två miljoner människor världen över utsätts varje år för människohandel, enligt FN. Handeln gäller framför allt sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn.

I Sverige drabbas många kvinnor och flickor varje år av sexuell exploatering, men mörkertalet är stort. Sexuell exploatering omfattar utsatthet för prostitution och sugardejting, pornografi, människohandel för sexuella ändamål, webcam, spridning av nakenbilder, sex mot ersättning med mer. Utsattheten finns både online och offline. De flesta som utsätts är flickor och unga kvinnor och förövaren är oftast en man.

Redan utsatta är en riskgrupp

En stor majoritet av de kvinnor och flickor som befinner sig i prostitution gör det på grund av redan tvingande omständigheter, såsom social utsatthet eller tidigare utsatthet för sexuella övergrepp. Oavsett anledning eller typ av exploatering orsakar utsattheten samma typ av posttraumatiska stress som hos  kvinnor som blivit våldtagna eller misshandlade.

”Det har kommit till en punkt då jag inte haft pengar alls och varit tvungen att faktiskt sälja mig för pengar för att ha råd med mat, läkarvård och liknande.” skriver "Ledsen tjej".

Att köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på internet, på en skola eller i ett annat land, handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett maktunderläge och i en redan utsatt position. Stöd till den utsatta, både under och efter utsattheten är av största vikt. Sverige behöver förstärka den redan framgångsrika sexköpslagen genom att stärka stödet till utsatta i prostitution och sexuell exploatering. Ett sätt att minska utsattheten är att arbeta förebyggande, och våldsförebyggande insatser måste innehålla kunskap om utsatthet för sexuell exploatering, såväl som attitydförändrande arbete hos män och killar.

Den svenska sexköpslagen

I Sverige är det sedan 1999 straffbart att köpa sex, inte att sälja. Förbudet är en markering i var skulden och ansvaret ligger, ett viktigt första steg mot att bekämpa prostitution. 1 av 10 män i Sverige uppger att de någon gång har köpt sex, enligt Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning SRHR i Sverige. Samtidigt sker många av brotten utomlands, till exempel i samband med semester eller tjänsteresa, vilket innebär att problematiken inte enbart kan lösas genom insatser inom Sveriges gränser. Av de 10 procent män som köpt sex hade 80 procent gjort det utomlands. 

Sexköpslagen behöver stärkas

För att stärka individens möjligheter och för att minska efterfrågan föreslår Unizon:

  • Att riksdagen antar en reviderad sexköpslag så att förbudet även gäller sexköp utomlands.
  • Att makthavare beslutar om brottsofferstatus för individer som faller offer för prostitution och därmed deras rätt till skadestånd eller annan kompensation.
  • Att stödinsatser till utsatta i prostitution utökas och finansieras
  • Att alla unga nås av kritiskt, förebyggande arbete mot sexuell exploatering såsom pornografi och prostitution

Jourernas arbete

Unizons kvinno-, tjej- och ungdomsjourer erbjuder stöd och skydd åt kvinnor och flickor utsatta för sexuell exploatering. Stöd finns att få online och offline. Det kostar ingenting och man behöver inte säga vem man är. Jourerna arbetar även förebyggande genom exempelvis nätvandring. Unizon har ett nätverk av medlemsjourer med extra stöd och kunskap om utsatthet för sexuell exploatering och Unizon tjej- och ungdomsjourer är Sveriges största aktör för stöd på nätet till barn och unga. Läs mer om Unizons jourer här. 

Porr och prostitution

I rapporten "Porr och prostitution" belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.

Läs rapporten här

"Utnyttjar utsattheten"

Sexuell exploatering av unga flickor på nätet ökar under pandemin. Polisen berättar att förövare pratar om en guldgruva av möjliga offer på nätet. I december intervjuades Olga Persson, ordförande för Unizon om hur situationen ser ut i nyhetsinslag på TV 4 Nyheterna.

Se inslaget