Våra jourer

Unizons jourer har nära 195 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år. Många undrar - vad ska jag göra? Hos jouren möter de någon som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper dem att upptäcka sina val, men inte väljer åt dem.

Den enda vinst vi skapar är samhällsvinst

På kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar anställda tillsammans med ideellt engagerade feminister, jurister, socionomer, kommunikatörer, styrelsemedlemmar, volontärsamordnare, organisationsutvecklare, föreläsare, ekonomer och andra som vill stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, samt förebygga mäns och killars våld och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Volontärerna utbildas och fortbildas. Tillsammans utgör Unizons jourer landets största folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor och för flickor och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Jourerna arbetar på idéburen grund och utan vinstintresse. Den enda vinst jourerna skapar är samhällsvinst.

Kvinnojourer

Unizon samlar 90 kvinnojourer som erbjuder stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Stöd och skydd

Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på chatt, telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

De allra flesta kvinnor har redan kontakt med socialtjänsten när de kommer till det skyddade boende, som ofta är de som ordnar med boendeplatsen. Om inte får kvinnan stöd av jouren i att etablera kontakt med socialtjänsten. 

Förebyggande arbete och påverkan

Kvinnojourerna har en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Organisation

Unizons kvinnojourer drivs utifrån en värdegrund och inte ett vinstintresse. De allra flesta är ideella föreningar. En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas oavlönade arbete. Inom jouren finns en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor och barn i kris. De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande.

Tjejjourer och ungdomsjourer

Unizon samlar 45 tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld.

Stöd och skydd

Jourerna möter unga med alla sorters funderingar. Ingen fråga är för liten eller för stor och den som hör av sig behöver inte säga vem hon är. De flesta kontakter sker via mejl och chatt och de kan röra kroppen, sex och relationer, men också missbruk, självmordstankar och våld i nära relationer. Den vanligaste anledningen att söka stöd är dock sexuella övergrepp och våldtäkt. Förövaren är oftast en jämnårig eller äldre kille, eller en styvpappa eller pappa. Jouren lyssnar, stöttar och peppar. De kan hjälpa till i kontakt med rättsväsendet och andra myndigheter.

Förebyggande arbete och påverkan

Många tjejjourer och ungdomsjourer arbetar förebyggande, med till exempel tjejgrupper och ungdomsgrupper, sommarläger och självförsvarskurser. Flera arbetar med feministisk våldsprevention. Unizon har en spjutspetsgrupp med jourer som är specialiserade på feministisk våldsprevention. Jourerna har metoder och lång erfarenhet av förebyggande arbete på jouren, i skolor och tillsammans med kommunen. Jourerna är också en röst för de unga de möter och bildar opinion och sprider kunskap för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Organisation

En del tjejjourer och ungdomsjourer tillhör en kvinnojour, andra är egna föreningar. De flesta tjejjourer och ungdomsjourer har en anställd, eller ingen anställd alls. 

Jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp

Flera av Unizons jourer är specialiserade på att möta personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Atsub Stockholm och ATSUB/Gbg riktar sig till anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. NxtMe stöttar personer som varit utsatta för incest och Rise stöttar vuxna som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

Busta, Storasyster och Novahuset är jourer med fokus på sexuellt våld.

Vi finns här!

Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontakt till alla Unizons medlemsjourer.

Hitta stöd