Har du husdjur?

Har man husdjur är det vanligt förekommande att även dem far illa när man utsätts för våld i en nära relation. Förövaren kan använda djuren som ett sätt att kontrollera den som är utsatt eller bestraffa den utsatta genom att skada djuret. Djur kan även ha en bindande effekt mellan den utsatta och förövaren. Många som vill lämna relationen vet att det kan bli svårt att ta med djuret till exempelvis en kvinnojour, till familjehemmet eller till ett hotellboende.

Vi på Agera förstår det varför vi kan ta emot djur i vårt skyddade boende.
I annat fall finns VOOV- en organisation för djuren.
VOOV förmedlar genom de organisationer som möter och hjälper våldsutsatta, tillfälliga jourhem åt djur när djurägaren befinner sig på ett skyddat boende.
Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta – har anslutna lokalföreningar runt om i landet som i sin tur tar hand om jourhemsplaceringarna. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour.
För mer information: