Skyddat boende

Ibland räcker det inte med samtalsstöd, ibland behöver man fysiskt skydd från den som utsätter en för våld under en tid. Agera kvinnojour erbjuder tillfälligt skyddat boende till kvinnor som har utsatts för våld i nära relation. Vi tar emot medföljande barn och husdjur. Agera Kvinnojour bedriver sin verksamhet på skyddad adress med kansli och plats för 7 kvinnor med eller utan barn.

Vårt skyddat boende har skyddsnivå 2, är utrustat med nödlarm, utvändig kameraövervakning vid entrén och har okrossbara fönster så att alla som bor hos oss kan känna sig trygg och säker.

Boendet är renoverat och håller en hög nivå av hemtrevlighet. Det är även anpassat efter rullstolsburna personer. Boendeformen är i kollektiv med självhushåll och under vistelsetiden finns tillgång till sällskapsrum, samtalsrum, lekrum samt ungdomsrum. Visst bassortiment ingår och vid inflyttning ges ett startkit med hygienprodukter. Vi har även kläder för både barn och vuxna, barnvagn och andra nödvändigheter som kan behövas.

Vi kan tyvärr inte ta emot kvinnor som befinner sig i ett aktivt missbruk eller har svår psykisk ohälsa.

Alla vuxna som bor hos oss får samtalsstöd, praktiskt stöd och en egen kontaktperson

 • Krissamtal
 • Bearbetande samtal
 • Kontaktperson
 • Säkerhetsplanering
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter och vardagliga ärenden
 • Stödjande kontakt under kvällar och helger

 

Alla barn som bor hos oss får samtalsstöd och en egen kontaktperson

 • Kontaktperson för barn
 • Krissamtal med barn
 • Trappan-samtal med barnen

Dagverksamhet

 • Vi erbjuder olika aktiviteter för att främja en meningsfull vardag och gemenskap
 • Regelbundna utflykter
 • Träning

Ring till socialtjänsten där du bor för att ansöka om skyddat boende. De kan hjälpa dig komma till rätt boende med det rätta stödet och skyddet för dig. Om du känner dig osäker att ringa till socialtjänsten kan du ringa till oss och få rådgivning om hur du kan gå tillväga.