Är någon du känner utsatt för våld?

”Det var svårt för mig att veta hur jag skulle bete mig  och vad jag skulle göra”.

För dig som känner någon som är utsatt för våld av en närstående är det viktigt att du finns kvar i personens liv. Personen kanske inte hör av sig lika mycket  som förut eller inte vill ses. Det är mycket vanligt i relationer där det förekommer våld att våldsutövaren minskar personens umgänge med vänner och bekanta och det är därförbra om du visar att du finns ändå. Så länge du visar det finns det förhoppningar om att personen, när hon eller han är redo, kommer att berätta för dig vad hen varit usatt för och du kommer då att kunna stötta och hjälpa.

Det är svårt att veta hur man ska bete sig när man har en person i sitt liv som blir utsatt för våld. Här är några saker du kan göra.

  • Fråga hur personen mår och sätt ord på din oro.
  • Kontakata en kvinnojour, socialtjänsten i din kommun eller kvinnofridslinjen för att få råd kring hur du kan göra för att ge stöd på bästa sätt.
  • Skriv dagbok kring vad som händer. Detta kan hjälpa er att komma ihåg vad som hänt om en eventuell rättegång mot våldsutövaren skulle ske i framtiden.
  • Dokumentera skador om personen vill det. Ta kort med hjälp av kamera eller följ med till en läkare som kan dokumentera. Viktigt om du tar kort själv är att du får med hela personen för att bevisa att det är henne/honom det handlar om. Du kan även hålla ett föremål vid skadan så att polisen kan göra en bedömning kring hur stor skadan var.

Ring eller maila oss för att få råd och stöd som anhörig

Agera Kvinnojour

Kurator/stödperson