Jourtelefon och stödchatt

Du kan prata med oss! På vår jourtelefon tar vi emot samtal från personer utsatta för våld, kränkningar eller hot i en nära relation. Ibland är det svårt att veta om det som händer är okej eller inte och ibland är det svårt att veta hur man kan gå tillväga- vad man har för rättigheter och vilken hjälp som finns.

Det kan ibland kännas lättare att ta kontakt med en kvinnojour där man kan vara anonym än att kontakta socialtjänsten på en gång.

När personer ringer till oss har de möjlighet att berätta om sin situation och beskriva vad de behöver hjälp med.

På vår jourtelefon kan de även få information om vår samtalsmottagning i fall de behöver flera rådgivande samtal eller bearbeta det de har varit utsatt för eller få stöd i en rättsprocess.

Ofta ringer även anhöriga för att rådfråga om hur de kan hjälpa den våldsutsatta.

Dagtid 9:00 – 17:00 kan stödsökande personer prata med vår personal som har kunskap om våld i nära relation och lång erfarenhet av att möta personer utsatta för våld och deras anhöriga.

Kvällstid 19:00 – 22:00 alla dagar kan stödsökande personer prata med våra utbildade volontärer som har erfarenhet av att erbjuda medmänskligt stöd och rådgivning till personer utsatta för våld och deras anhöriga.