Information till socialtjänst

Skyddat boende

Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv: säkerhet, mående, ekonomi, boende och nätverk.

Kvinnojouren har verkat i Falkenberg sedan 1987 och har en väletablerad och nära samverkan med hälso- och sjukvård, den kommunala skolan och förskolan samt vuxenutbildningen.  Vårt mål under placeringen är att de skyddsbehövande ska få det stöd och den hjälp de är i behov av. Vi arbetar med att skyddsbehövande under placeringen på skyddat boende ska påbörja integreringen i lokalsamhället genom studier, praktik eller arbete.  På jouren arbetar vi med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro samt ge fina minnen för individen/familjerna. Vi anordnar aktiviteter under lov samt födelsedags- och högtidsfiranden.

 

Boende och säkerhet:

Falkenbergs kvinnojours skyddade boenden består av satellitlägenheter med hemlig adress som är utrustade med överfallslarm samt skalskydd. Våra skyddade boenden ligger i närheten av samhällsservice och kollektivtrafiksförbindelser. En av lägenheterna är anpassad för funktionsnedsättning och i en av lägenheterna finns det möjlighet att att ta med mindre husdjur.

Vi erbjuder en hemmalik miljö där startpaket med mat och hygienartiklar ingår vid placering, Boendet är i övrigt självhushåll.  

 

Bemanning och kompetens:

Falkenbergs kvinnojour är bemannat av personal med mångårig erfarenhet av våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Jouren erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Jouren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Personalen har relevant utbildning och erhåller kontinuerlig kompetenshöjande insatser.

Jouren tillhandahåller:

Ingår vid placering på Falkenbergs kvinnojour:

Fullt möblerade lägenheter anpassade för vuxna och barn

Startpaket med mat och hygienartiklar

Skydd och säkerhet:

Stöd att ansöka om sekretessmarkering/kvarskrivning

Standardiserad riskbedömning: Freda/Patriark

Säkerhetsgenomgång: individuell säkerhetsplanering utifrån den enskildes hotbild

Säkerhetsplanering med förskola/skola samt lokala föreningar/organisationer

Stöd i rättsprocesserna kring vårdnad, skilsmässa, brottsmål

Skalskydd och hemlig adress

Månadsrapportering till socialtjänst

Tillgänglighet:

Daglig kontakt med stödsökande under helgfria vardagar

Bemannat kontor; måndag-fredag 08:00-16:00

Jour på kvällar och helger

Mående:

Kris och stödsamtal

Stödsamtal utifrån MI och RBP

Stöd i kontakt med sjukvård; Vårdcentral, BVC, Tandvård, VPM och BUP

Stöd till återetablering i samhället:

Stöd med bostadssökande

Tillgång till öppna förskolan

Stöd i kontakt med lokala föreningar (idrott/dans etc.)

Stöd i kontakt med myndigheter

Hjälp och stöd till olika samhällsfunktioner

Hjälp med barnpassning vid kontakt med myndigheter och sjukvård

Stöd att ansöka om förskoleplats och skola

Aktiviteter för skyddsbehövande:

Högtidsfirande och födelsedagsfirande

Stöd att orientera sig i lokalsamhället

Hjälp att veckohandla/månadshandla

 

Citat från placerade på skyddat boende:

”Underbart! Mycket vänligt och proffsigt”

”Ni gör ett toppenjobb, så goa och omtänksamma, inkännande, sympatiska människor som jag och barnen kommer sakna massor”

Citat från socialsekreterare:

”Ni har en adekvat kompetens, resurser & etablerat samarbete med lokala aktörer. Bra bemötande både mot klienten och mot oss på socialtjänsten”

”Kunnig personal, etablerat samarbete med lokala samhällsaktörer”

”Det känns tryggt att ha en placering hos er. Ni upplevdes som erfarna och duktiga”