Till dig som är anhörig, kollega eller granne

Det finns situationer där du upptäcker eller kanske bara misstänker att någon i din närhet utsätts för våld. Det kan handla om en vän, en granne, en kollega, en släkting eller någon annan i din närhet. Det kan vara svårt att veta när man bör och inte bör agera på en misstanke. Rädslan för att ha fel eller att kanske en oro
för att någon ska bli arg och upprörd på dig kan leda till att man väljer att inte göra någonting.
I Sverige dödas i snitt en kvinna var tredje vecka av en person de har eller har haft en tidigare relation till. Det kan du vara med och förhindra. När det kommer till mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer är de bästa nyheterna de som aldrig blir några nyheter, när personer som funnits i närheten aldrig behöver tänka “tänk om jag hade gjort mer” utan “vilken tur att jag agerade”.


• Fråga och håll kontakten.

Våga visa att du bryr dig om du misstänker att någon nära blir utsatt för våld. Ställ frågan i avskildhet så att förövaren inte är närvarande och kan lyssna. Ställ raka frågor.


• Lyssna utan att döma eller ifrågasätta.

Du kommer inte kunna fatta något beslut åt personen. Visa att du finns där och att du hjälper och stöttar oavsett vad personen väljer att göra/inte göra.
Låt personen veta att hen kan lita på dig. Om personen normaliserar och förminskar det hen själv har blivit utsatt för, eller om det finns barn med i bilden, är det viktigt att inte hitta ursäkter
eller förklaringar till våldsutövarens beteende och handlingar.


• Dokumentera.

Skriv ner och dokumentera skador som du ser
eller händelser som personen berättar om

Kontakter:

Falkenbergs Kvinnojour finns även för dig som
är anhörig och behöver råd: 0346-822 50


Kvinnofridslinjen finns även för dig som är anhörig
och behöver råd: 020-50 50 50


Falkenbergs kommun har information om
kontaktuppgifter till socialtjänsten: 0346-88 60 00


Polis eller Socialjour, vid akut läge: 112


Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är
brottsutsatt, vittne eller anhörig: 116 00