Falkenbergs Kvinnojour – det finns hjälp att få!

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem, var fjärde kvinna blir utsatt för våld i en nära relation någon gång i sitt liv. Våld är aldrig den som blir utsatts fel och våld är mycket vanligare än du tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet. Det finns många olika typer av våld och det är långt ifrån allt våld som lämnar märken som syns. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent, materiellt och/eller ekonomiskt. Falkenbergs Kvinnojour kan ge dig som är utsatt för våld stöd genom samtal och i kontakter med myndigheter, sjukvård eller advokat. Vi kan träffa dig för kostnadsfria samtal och rådgivning. Vi stödjer och respekterar dig i dina beslut, och vi har givetvis tystnadsplikt. Falkenbergs Kvinnojour kan även hjälpa till med stöd och kontakter till dig som är anhörig eller våldsutövare, läs mer under flikarna - Till dig som är anhörig, -Till dig som utövar våld.

Kontakter

Välkommen att ringa oss på telefon 0346-822 50 vardagar mellan klockan 8:00–16:00. Om vi inte kan svara när du ringer vänligen tala in meddelande eller skicka ett e-post till info@falkenbergskvinnojour.se så kontaktar vi dig så fort vi kan. Vid akut läge, kontakta polis eller socialtjänst: 112. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt: 020-50 50 50. Dit kan du ringa om du är utsatt för våld för att få stöd och råd från professionella inom området. För dig som inte pratar svenska kan en tolk kopplas in.

Föreläsning

Under "En vecka från från våld" bjuder Falkenbergs Kvinnojour in till en föreläsning med Maria Andersson. Måndag den 21 november kl. 16:30-19:00 på Murtans Konferens, Holgersgatan 5. För mer info och anmälan, se vår facebooksida.

Falkenbergs Kvinnojour