Välkommen hit

Är du eller har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Falkenbergs Kvinnojour kan ge dig stöd genom samtal och i kontakter med myndigheter, sjukvård eller advokat. Vi kan träffa dig för kostnadsfria samtal och rådgivning. Vi stödjer och respekterar dig i dina beslut, och vi har givetvis tystnadsplikt. Falkenbergs Kvinnojour – det finns hjälp att få!

Kontakta oss

Välkommen att ringa oss på telefon 0346-822 50 vardagar mellan klockan 8:00–16:00. Om vi inte kan svara när du ringer vänligen tala in meddelande eller skicka ett e-post till info@falkenbergskvinnojour.se så kontaktar vi dig så fort vi kan. Vid akut läge, kontakta polis eller socialtjänst: 112.