Välkommen hit

Är du eller har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Falkenbergs Kvinnojour kan ge dig stöd genom samtal och i kontakter med myndigheter, sjukvård eller advokat. Vi kan träffa dig för samtal och rådgivning. Vi stödjer och respekterar dig i dina beslut, och vi har givetvis tystnadsplikt. Falkenbergs Kvinnojour – det finns hjälp att få!

st