Till dig som utövar våld

Riskerar du att skada någon du älskar? Har du problem att hantera din ilska? Utövar du kontroll över någon närstående? Finns det risk för att någon i din närhet är rädd för dig?


Våld är aldrig kärlek. Våld kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Det kan vara att skrämma någon, att uttrycka sig kränkande och nedvärderande, att rent fysiskt skada någon, att förstöra någons ägodelar, att låsa in någon, att hota någon eller att inte respektera någons sexuella gränser. Oberoende av vad det är som ligger bakom ett våldsamt beteende så är det aldrig acceptabelt att använda våld mot någon annan,
oberoende av vilken typ av våld. Våld är brottsliga handlingar.


Hjälp och stöd:

Det går att förändra ditt beteende. Första steget
är att söka hjälp. I samtal kan du få hjälp med att ta ansvar för
dina handlingar samtidigt som du kan prata om varför du mår
som du gör. Varje kommun har ett ansvar att erbjuda dig stöd
och hjälp för att sluta med ett våldsamt beteende.


Är du anhörig till en person som utövar våld så är det inte du
som bär skammen eller skulden till att det sker. Men med din
hjälp och stöd finns det en väg ut. Första steget kan vara att
söka kontakt med en organisation eller din kommun som kan
ge dig råd och stöd i din situation.

Kontakter: 

Välj att sluta finns för dig som vill förändra ett
våldsamt och kontrollerande beteende: 020–555 666


Nationella Mansjouren finns för dig som vill förändra
ett våldsamt och kontrollerande beteende: 08-30 30 20


Falkenbergs kommun har information om kontaktuppgifter till socialtjänsten: 0346-88 60 00


Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är
brottsutsatt, vittne eller anhörig: 116 006


Du som anhörig kan också kontakta ovanstående
organisationer