Om Falkenbergs Kvinnojour

Kvinnojouren finns till för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Kvinnojouren i Falkenberg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som startade 1987. Vi tillhör Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi har fyra anställd som arbetar dagtid på kontoret på Torggatan 2 i Falkenberg. Samtliga anställda har genomgått utbildningar och kurser kring stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn. Utöver det stöd vi erbjuder via samtal och i kontakter med myndigheter har vi även möjlighet att erbjuda hemligt boende.
I vår jourverksamhet arbetar även kvinnor i olika åldrar och med varierande bakgrund ideellt med att stödja och hjälpa kvinnor och barn som tar kontakt med oss. Våra jourkvinnor har genomgått utbildning via Unizon. De fungerar även som kontaktpersoner till kvinnor som önskar att få hjälp med praktiska saker så som att handla mat /kläder, besöka tandläkare /vårdcentral eller om någon önskar att få hjälp med att göra utflykter och aktiviteter med barnen.