Om Falkenbergs Kvinnojour

Kvinnojouren finns till för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Falkenbergs Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden idéburen organisation som startade 1987. Vi tillhör Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi har personal som arbetar dagtid på kontoret på Torggatan 2 i Falkenberg. Vi har mångårig erfarenhet, kompetens och kunskap kring arbetet med stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn.

Vi arbetar med den enskilda kvinnans behov i fokus och anpassar stödet efter varje specifik situation och person. Vi erbjuder stödsamtal och driver tre skyddade boenden.