Anställda

Sofia Liedberg - Verksamhetschef

Anställd på heltid och har övergripande ansvar för jouren tillsammans med styrelsens ordförande. Sofia samordnar volontärverksamheten samt håller i grundutbildningen för nya volontärer. Hon håller även i utbildning för föräldrar, professionella och andra vuxna som kommer i kontakt med målgruppen unga. Sofia är även presstalesperson för jouren tillsammans med ordförande.

Sofia Skau - Verksamhetsutvecklare och Kurator

Anställd på heltid men arbetar 50% med jourens våldsförbyggande arbete och 50% som kurator. Det våldsförebyggande arbetet riktar sig till skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar där Sofia ansvarar för att planera och genomföra arbetet i samverkan med verksamheterna. I rollen som kurator håller Sofia stödsamtal för unga, både fysiskt och över telefon och mejl. Hon hjälper även till vid kontakt av myndigheter och slussar stödsökande vidare vid behov.

Sara Alaie - Projektledare Ungdomsambassadörer

Anställd på heltid för att arbeta med vårt projekt - Ungdomsambassadörer. Sara ansvarar för rekrytering, planering och genomförande i projektet och är även kontaktperson gentemot skolorna. 

Sofia

Liedberg

Verksamhetschef

Sofia

Skau

Verksamhetutvecklare och kurator

Sara

Alaie

Projektledare