Styrelsen

Styrelsen på Ungdomsjouren Fria är de som planerar och leder verksamheten framåt. De är ansvariga för jourens ekonomi och sätter upp verksamhetens mål. Styrelsens medlemmar röstas fram vid årsmöte, som är organisationens högst beslutade organ. 

 

Ungdomsjouren Frias styrelse 2023-2024 består av

 

Från vänster: Moa Pennbro (ledamot), Madelene Kuivamäki (suppleant), Emmy Bengtsson (ledamot),

Frida Lindgren (ordförande), Johan Strand (kassör) och Alexandra Ringström (sekreterare).

Styrelsen