Volontärer

En stor och viktig del i vår verksamhet är våra volontärer och vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet utan dem. Just nu är vi ca 25 volontärer i jouren och vi söker ständigt fler, ju fler volontärer vi är ju fler ungdomar kan vi nå ut till. 

Vårt arbete på jouren utgår ifrån att vi är unga som möter och stödjer andra unga. Vi är inte psykologer eller kuratorer, men vi är utbildade i bemötande, normkritik och genus. Alla som engagerar sig i ungdomsjouren har tystnadsplikt och ingen annan kommer att få veta om du pratar med oss. Vi som arbetar på Ungdomsjouren Fria är tjejer och killar i olika åldrar, men alla är över 19 år. Vi har olika intressen, utbildning och yrken, men alla arbetar för ett jämställt samhälle där unga ska kunna känna sig trygga.

Är du intresserad av att bli volontär? Läs mer under menyfliken Engagera dig