Anställda

På Ungdomsjouren Fria har vi tre anställda.

Sofia Liedberg som är verksamhetsledare hos oss anställdes våren 2017 och har övergripande ansvar för jouren och även vårt utåtriktade arbete. Den utåtriktade verksamheten bedrivs främst i skolor, på fritidsgårdar och inom idrottsföreningar. Läs mer om våra olika workshops och gruppass under menyfliken boka oss. Sofia är föräldraledig from 2/9 2022. 

Vår andra anställda är Sofia Skau som anställdes mars 2020. Hon arbetar halvtid som kurator och halvtid med utåtriktad verksamhet. Hon erbjuder stödsamtal för alla unga mellan 12-19 år. Läs mer om hur du bokar ett stödsamtal med Sofia under menyfliken för stödsökande - boka stödsamtal. 

Vår tredje anställda är Johanna Borg som är verksamhetssamordnare och anställdes augusti 2022. Johanna är ansvarig för vår chatt och systerskapet samt alla volontärer som ingår i den verksamheten. 

Samtliga anställda är ansvariga för våra tjej-läger som äger rum på sommaren samt för att genomföra och planera olika event och föreläsningar utöver ordinarie verksamhet. 

Johanna Borg (Verksamhetssamordnare) och Sofia Skau (Kurator)