Anställda

På Ungdomsjouren Fria har vi fyra anställda. Sofia Liedberg som är verksamhetsledare hos oss anställdes våren 2017 och har övergripande ansvar för jouren och även vårt utåtriktade arbete. Madelene Kuivamäki anställdes sommaren 2020 och arbetar halvtid som ett komplement till utåtriktat. Den utåtriktade verksamheten bedrivs främst i skolor, på fritidsgårdar och inom idrottföreningar. Läs mer om våra olika workshops och gruppass under menyfliken boka oss.

Vår tredje anställda är Sofia Skau som anställdes mars 2020. Hon arbetar halvtid som vikarierande samordnare och halvtid som kurator. Hon erbjuder stödsamtal för alla unga mellan 12-19 år. Läs mer om hur du bokar ett stödsamtal med Sofia under menyfliken för stödsökande - boka stödsamtal. Sanna Eriksson som är ordinarie verksamhetssamordnare anställdes våren 2020 och är ansvarig för vår stödverksamhet. Sanna är föräldraledig tom 2022.

Samtliga anställda är ansvariga för våra tjej-läger som äger rum på sommaren samt för att genomföra och planera olika event och föreläsningar utöver ordinarie verksamhet.