Vill du komma i kontakt med oss på jouren?

Anställda

Sofia

Liedberg

Verksamhetsutvecklare

Sofia

Skau

Verksamhetssamordnare och kurator

Madelene

Kuivamäki

Föreläsare

Sanna

Eriksson

Verksamhetssamordnare (Föräldraledig tom 2022)

Styrelsen