Vill du komma i kontakt med oss på jouren?

Anställda

Sofia

Liedberg

Verksamhetsledare (Föräldraledig from 2/9 2022)

Sofia

Skau

Verksamhetsutvecklare och kurator

Johanna

Borg

Verksamhetssamordnare

Styrelsen