Styrelsen

Styrelsen på Ungdomsjouren Fria är de som planerar och leder verksamheten framåt. De är ansvariga för jourens ekonomi och sätter upp verksamhetens mål. Styrelsens medlemmar röstas fram vid årsmöte, som är organisationen högst beslutade organ. 

Ungdomsjouren Frias styrelse 2022-2023 består av

Liza Ronnerheim - Ordförande 
Sarah Larsson - Sekreterare
Alexandra Ringström - Ledamot
Emmy Bengtssom - Kassör
Anna Larsson - Ledamot (ej med på bild)
Lovisa Forsberg - Suppleant (ej med på bild)

Du når styrelsen på styrelsen@ungdomsjourenfria.se