Styrelsen

Styrelsen på Ungdomsjouren Fria är de som planerar och leder verksamheten framåt. De är ansvariga för jourens ekonomi och sätter upp verksamhetens mål. Styrelsens medlemmar röstas fram vid årsmöte, som är organisationen högst beslutade organ. 

 

Ungdomsjouren Frias styrelse 2020-2021 består av

Annemie Svensson - Ordförande 
Sofia Isokääntä Pätsi - Vice ordförande 
Sanne Svensson - Kassör
Hege Kolstad - Ledamot
Amanda Hugoson - Ledamot
Lovisa Forsberg - Ledamot
Melina Friberg - Ledamot 
Frida Person - Suppleant
Jesper Wetterhus Ravinale - Revisor

Du når styrelsen på styrelsen@ungdomsjourenfria.se