VÅLDET SLUTAR

internationell kamp för kvinnors rättigheter /Västerås Sedan 2006 driver vi en tjej- och kvinnojour. Vi hjälper kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund bosatta i Sverige som blivit eller riskerar utsättas för heders våld, våld i nära relationer, tvångs- barnäktenskap och könsstympning. Föreningen är också en sammanhållande länk i ett internationellt närverk. Via dessa kontakter kan vi hjälpa svenska kvinnor och tjejer även när de inte befinner sig i Sverige.

Prata med oss

Vi stöttar dig. Vi lyssnar på dig. När du kontaktar oss kan du känna dig trygg med att du får ett professionellt stöd efter dina behov. Våra medarbetare finns för din skull och har en stor erfarenhet av att stötta våldsutsatta kvinnor. Självklart har vi tystnadsplikt.

Läs mer