föreläsning om barnäktenskap

frihet för alla-mot hedersförtryck

Projektet Frihet För Alla

Det är av vikt att så tidigt som möjligt lyfta ämnet Hedersrelaterat våld och förtryck för de som är nya i Sverige, så att de får ökad kännedom om de rättigheter och det stöd som finns att få. Därför utgör vuxenutbildningen en bra arena för att nå individerna i fråga.

Projektet Frihet För Alla har som syfte att belysa och informera om hedersrelaterat våld och förtyck, samt vilket stöd hjälp som finns att tillgå. 

Dialog har förts mellan Västerås Stad, Länsstyrelsen och organisationen IKKR