Diplom genom alla åren. IKKR VÄSTERÅS

Vi är verkligen stolta och glada för detta pris. Vi har kämpat för utrikesfödda kvinnors rättigheter i många år och kampen fortsätter.