Stöd och hjälp

Tjej – och kvinnojouren ger råd stöd samtal och hjälper praktiskt unga kvinnor som drabbats av heders våld eller riskerar tvångsgifte. Till grund för tjej – och kvinnojour står föreningen internationell kamp för kvinnors rättigheter.

Tjej – och kvinnojouren ger råd och hjälper praktiskt unga kvinnor som drabbats av heders våld eller riskerar tvångsgifte. Till grund för tjej – och kvinnojour står föreningen internationell kamp för kvinnors rättigheter.

Tjej – och kvinnojour har både språk har både språk - och kulturkompetens. föreningen har anställd personal samt ideell verksamhet.

2009 bildas ett internationellt nätverk mot Heders våld och tvångsäktenskap på en internationell konferens i Västerås och kontakter har knutits och underhålls mellan kvinnoorganisationer i Sverige , Lettland ,Storbritannien och Irak. Genom nätverket har ett flertal kvinnor ,unga flickor och även barn föras hem till Sverige ingen efter att ha blivit bortförda för tvångsgifte eller tvingade till sitt hemland mot sin vilja.

  • Har telefonjour
  • Råd och stöd så samt information
  • Praktiskt stöd så som att följa med till sjukhus, vid rättegång , hjälp till skyddat boende.
  • Besöker skolor och informerar unga om verksamheten.
  • Föreläsningar för yrkesverksamma
  • föreläsning för nyanlända (SFI)
  • Ingår i internationellt nätverk mot heders våld och tvångsäktenskap.
  • samarbeta med myndigheter.