Syfte och Mål

IKKR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och drogfri förening som på lokal, regional, nationell och internationell nivå verkar för: – ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, tvångsäktenskap och barnäktenskap. –

 

Föreningen International Kamp för Kvinnors Rättigheter (IKKR) startade 1995. Föreningen har fokus på invandrarkvinnors situation och utanförskap. Vi syftar till att hitta vägar till integration, arbete och egenförsörjning.

alla människors integration i samhället genom delaktighet, kunskap, hälsa och tro på den egna förmågan.

Sedan 2006 driver vi en tjej- och kvinnojour. Vi hjälper kvinnor och tjejer och pojkar  med utländsk bakgrund bosatta i Sverige och som blivit eller riskerar utsättas för heders våld, våld i nära relationer, tvångs- och barnäktenskap.

Via vår telefonjour pratar vi och stöder kvinnor, tjejer och även en del pojkar. Är läget för allvarligt, hjälper vi till i kontakten med sociala myndigheter, polisen, BVC, MVC, kvinnokliniken etc, så att dom för den hjälp de behöver.

I föreningen har vi en bred språk- och kulturella kompetens. Vi talar svenska, engelska, persiska, arabiska, kurdiska och somaliska.

Att vi kan bistå kvinnor och tjejer är uppskattat av både kvinnorna och tjejerna, men också av myndigheter.

Vårt arbete utgår från Västerås där vi har vår bas, men vi får förfrågningar från Myndigheter runt om hela Sverige.

Föreningen är också en sammanhållande länk i ett internationellt närverk. Via dessa kontakter kan vi hjälpa svenska kvinnor och tjejer även när de inte befinner sig i Sverige.