Efter tjugo år hedersvåldsdebatter och stora samhällsinsatser har vi fortfarande förebygga hot och våld i hedersnamn . Varför?

Tusen tack till alla som har medverkat i dagens seminarium! Det var en fantastisk dag där förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck stod i centrum för diskussionen. Det är av stor vikt att vi fortsätter att lyfta och adressera dessa frågor.#internationella kvinnodagen #unizonjourer #vikämpartillsammans❤️ #hedersrelateratvåldochförtryck #könstypning #barnäktenskapsbrott #våldinärarelationer #tacksamhet