Vi har vunnit Västmanlands läns jämställdhetspris 2023

Vi har vunnit Västmanlands läns jämställdhetspris 2023 Internationell kamp för Kvinnors rättigheter i Västerås (iKKR) vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2023 för sitt långsiktiga och hjälpa utrikesfödda personer ,som blivit,eller riskerar att utsättas för hedersvåld ,våld i nära relation ,tvångs-eller barn-äktenskap samt könsstympning. Volontärerna i iKKRs kvinno-och tjejjouren har själv utländsk bakgrund och agerar som brobyggare och kulturtolkar.Deras unika kompetens inom hedersförtryck skapar tillit och förtroende hos sina medsystrar.IKKR arbetar även förebyggande genom att utbilda i hedersförtryck i SFI och skolor.

IKKR får årets jämställdhetspris i Västmanland 2023