Ett seminarium om "HEDER"

Efter tjugo år av hedersvåldsdebatter och stora samhällsinsatser har vi fortfarande svårt förebygga hot och våld i hedersnamn. varför ?